Nova kadrovska rešenja u institucijama Republike Srbije na KiM

фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

Od početka ove godine na sednicama Vlade Srbije donešeno je više odluka i izmena o postavljanju i imenovanju kadrovskih rešenja vezanih i za Kosovo i Metohiju, prenosi portal Kossev. Na poslednjoj sednici vlade, Ivan Todosijević, inače poslanik u Skupštini Kosova, imenovan je za predsednika Privremenog upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica u osnivanju, a Slavko Simić, načelnik kosovsko-mitrovičkog okruga predsednik je Privremenog nadzornog odbora ovog KBC-a.

Izvor: Kossev

Na poslednjoj sednici Vlade Srbije od 12. maja doneto je najviše odluka o kadrovskim rešenjima, koji se pre svega tiču novih saziva odbora i to „u osnivanju“. U ranijim rešenjima, nije bilo odrednice „privremeni“ niti „u osnivanju“.

Tako je imenovano i razrešeno više predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora, uglavnom zdravstvenih ustanova u nove privremene sazive, ili sazive u osnivanju.

Vlada je takođe na ovoj sednici konstatovala da je predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Zdravstvenog centra Peć prestala dužnost zbog ukidanja ovog centra.

Razrešeni su

dužnosti predsednik i članovi Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, prof. dr Branko Mihailović i članovi Zoran Todić, Jelena Spahić, Ninoslav Đerić, dr Ksenija Turković i prim. dr Zvonko Radosavljević.

Na istoj sednici imenovani su i novi predsednik i članovi Privremenog upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, u osnivanju.

Za predsednika je imenovan Ivan Todosijević, dipl. inž. poljoprivrede, a za članove dr Dragoslav Lazić, doktor stomatologije, Siniša Lazić, dipl. operativni menadžer, doc. dr Aleksandar Božović iz Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica, u osnivanju i dr Ksenija Turković iz istog KBC-a.

Takođe, imenovan je i Privremeni nadzorni odbor Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica.

Predsednik je Slavko Simić, profesor fizičkog vaspitanja, a članovi – Bojan Jakšić, viši stručni saradnik za bezbednost, dr Branislav Simić, doktor stomatologije, dr Slaviša Radosavljević, KBC Kosovska Mitrovica u osnivanju i dr Milka Vukašinović iz istog KBC.

Na ovoj sednici razrešeni su predsednik i članovi u Upravnom odboru Apotekarske ustanove Kosovska Mitrovica.

Razrešeni su: Vojin Drobnjaković predsednik i članovi Miljan Ilić, Slobodan Barać, mr. ph. Snežana Jevđović i Vučina Janković.

Na istoj sednici imenovan je novi odbor, ali ovog puta Privremeni upravni odbor Apotekarske ustanove Kosovska Mitrovica u osnivanju.

Za predsednika je imenovan Vojin Drobnjaković, dipl. ekonomista, a članovi su Slobodan Barać, strukovni ekonomista i Slavomirka Popović, dipl. farmaceut, Apotekarska ustanova Kosovska Mitrovica, u osnivanju.

Razrešeni su predsednik i članovi Nadzornog odbora Apotekarske ustanove Kosovska Mitrovica Zorica Magovčević, predsednica i članovi Zlatko Noveski i Milomirka Milovanović.

Ali su potom i imenovani i novi predsednik i članovi Privremenog nadzornog odbora Apotekarske ustanove Kosovska Mitrovica u osnivanju.

Tako je stara nova predsednica – Zorica Magovčević, strukovni ekonomista, dok su članovi dr Zlatko Noveski, doktor medicine i Maja Saveljić, dipl. farmaceut, ove Apotekarske ustanove.

Takođe, na ovoj sednici, razrešeni su predsednik i članovi upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra Priština, pa su tako razrešeni predsednik Dragan Dimitrijević i članovi dr Nebojša Milovanović, dr Zorica Nedeljković, ass. dr Saša Cvetković, dr Biljana Sovrlić i Radomir Mitić.

Na istoj sednici imenovan je Privremeni upravni odbor Kliničko-bolničkog centra Priština, u osnivanju.

Predsednik je Dragan Mitić, profesor razredne nastave, a za članove prof. dr Julijana Rašić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Boban Dančetović, direktor predškolske ustanove u Obiliću, prof. dr Simon Nikolić, Kliničko-bolnički centar Priština, u osnivanju i prof. dr Nenad Šulović, Kliničko-bolnički centar Priština, u osnivanju.

Na istoj sednici razrešeni su i članovi Nadzornog odboru Kliničko-bolničkog centra Priština, Sandra Stević, Aleksandar Popović, doc. dr Jovica Vasić i Zoran Živić.

Imenovani su i novi predsednik i članovi, ovog puta Privremenog nadzornog odbora Kliničko-bolničkog centra Priština, u osnivanju, pa je tako za predsednika imenovan Dragan Dimitrijević, dipl. inž. elektrotehnike, a za članove Zvonko Mitrović, dipl. inženjer elektrotehnike, direktor Elektrodistribucije Uroševac, prof. dr Nebojša Mitić, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, prof. dr Maja Šipić, Kliničko-bolnički centar Priština, u osnivanju i prof. dr Slavica Pajović, Kliničko-bolnički centar Priština, u osnivanju.

Prestala je dužnost i predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Zdravstvenog centra Peć, zbog ukidanja Zdravstvenog centra Peć, konstatovala je vlada na ovoj sednici.

Tako je prestala dužnost predsedniku Milivoju Ribaću i članovima Janku Petroviću, Milisavu Dašiću i Dušanu Portiću.

Iz istog razloga je prestala dužnost i predsedniku Aleksandru Jovoviću i Nenadu Dakiću i Zvonku Maksiću članovima Nadzornog odbora Zdravstvenog centra Peć.

Imenovani su i predsednik i članovi Privremenog upravnog odbora Doma zdravlja Peć. Predsednica je Tatjana Manojlović, ekonomista, a članovi Milosav Maksić, dipl. pravnik i Mirjana Srbljak, Dom zdravlja Peć, u osnivanju.

Imenovan je novi Privremeni nadzorni odbor Doma zdravlja Peć u osnivanju.

Za predsednika imenovan je Nenad Bukumirić, tehničar, a za članove Slavica Dašić, ekonomski tehničar i Zorana Portić Petrović, Dom zdravlja Peć, u osnivanju.

Razrešeni su predsednik i članovi Upravnog odbora Zdravstvenog centra Gnjilane.

Pa je tako dr Dejan Jocić, predsednik razrešen dužnosti ali na istoj sednici vlade imenovan za predsednika Privremenog upravnog odbora Zdravstvenog centra Gnjilane, u osnivanju.

Razrešeni su članovi Dejan Mitković, Zoran Stanković, dr Branko Vasić i Marina Jovanović, a potom na istoj sednici imenovan i novi Privremeni upravni odbor Zdravstvenog centra Gnjilane.

Odbor čine Vladimir Stojković, strukovni ekonomista Boško Stajić, dipl. pravnik Dragiša Savić, stukovni vaspitač i dr Miloš Nisić, radnik Zdravstvenog centra Gnjilane, u osnivanju.

Razrešen je predsednik i članovi Nadzornog odbora Zdravstvenog centra Gnjilane, a na istoj sednici imenovan i novi ovog puta – Privremeni nadzorni odbor Zdravstvenog centra Gnjilane, u osnivanju.

Najpre su razrešeni dužnosti dr Dušica Todorović, predsednik i članovi Igor Vasić, Branislav Trajanović, dr Bojan Đorić i dr Nebojša Mladenović.

Potom je za predsednika imenovan Mladen Stanković, dipl. pravnik, a za članove Dušan Marković, inž. zaštite na radu, Siniša Nikolić, dipl. geograf, dr Dejan Stanković, Zdravstveni centar Gnjilane, u osnivanju i dr Nenad Živković, Zdravstveni centar Gnjilane, u osnivanju.

Razrešen je i Upravni odbor Doma zdravlja Štrpce, Milan Jakovljević, predsednik i članovi Miloš Račićević, Milorad Staletović, Dragana Mrđina i Ivana Budurić, član.

Na istoj sednici imenovan je i novi Privremeni upravni odbor Doma zdravlja Štrpce, u osnivanju.

Za predsednika je izabran Saša Milosavljević, dipl. ekonomista, a za članove Snežana Stojčetović, dipl. pravnik i dr Srđan Kostić, Dom zdravlja Štrpce, u osnivanju.

Razrešen je dužnosti i predsednik u Nadzornom odboru Doma zdravlja Štrpce Dragiša Čičić i članovi Lazar Arsić i Milutin Đurinac.

Potom je imenovan i novi ali Privremeni nadzorni odbor Doma zdravlja Štrpce, u osnivanju. Predsednik je dr Bojan Todorović, Dom zdravlja Štrpce, u osnivanju, a članovi Aleksandar Spasić, dipl. pravnik i Ana Milosavljević, strukovni vaspitač.

Na ovoj sednici vlada je odlučila, da će počev od 6. maja ove godine, tri meseca dužnost pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju u sektoru za finansijske poslove, vršiti Ivan Vujić.

Takođe, na istoj sednici je postavljena Svetlana Miladinov, kao vršilac dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za KiM u sektoru za za povratak, socijalna pitanja i ljudska prava i to od 13. maja 2021. Godine, na tri meseca.

Među kadrovskim rešenjima vlade nema odluke o imenovanju Ivana Zaporožca na mesto načelnika Školske uprave za Kosovo i Metohiju, kako su javili lokalni mediji tokom prethodne nedelje.

Na sednici od 6. maja postavljeno je više zamenika i vršioca dužnosti u Kancelariji za Kosovo i Metohiju:

Za zamenika direktora postavljen je Borislav Tajić, koji je na funkciju stupio 28. aprila i na njoj će biti tri meseca.

Jelena Stojković je postavljena kao vršilac dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za KiM u sektoru za planiranje i realizacuju infrastrukturnih projekata i to od 28. aprila za naredna tri meseca.

Igor Popović je imenovan za pomoćnika direktora Kancelarije za KiM, u sektoru za pravnu zaštitu, podršku lokalnoj samoupravi i imovinsko pravne poslove na Kosovu i Metohiji.

Na sednici od 8. Aprila, Petru Petkoviću produžen je mandat na mestu direktora Kancelarije za KiM, a mandat je produžen i Dejanu Pavićevu za mesto v.d. u sektoru za međunarodnu saradnju, kojem je prethodno 14. januara takođe produžen mandat.

Na istoj sednici, Dušica Nikolić postavljena je za v.d. pomoćnika za opšte i pravne poslove, kojoj je prethodno i u januaru produžen mandat.

Nebojša Jevtić imenovan je za direktora galerije umetnosti u Prištini.

Na sednici od 1. Aprila, Milija Marković imenovan je za v.d. pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.

Na istoj sednici, Dušan Jovović je razrešen sa mesta pomoćnika direktora Kancelarije za KiM u sektoru za saradnju sa SPC i brigu o kulturnom nasleđu, zbog prelaska na drugu dužnost, a druga dužnost je zamenik direktora Kancelarije za KiM i to šest meseci, odluka je ovoj sednici.

Dušanu Jovoviću je prethodno januara mesec produžen mandat za mesto pomoćnika direktora Kancelarije za KiM u sektoru za saradnju sa SPC i brigu o kulturnom nasleđu.

Na istoj sednici rezrešen je dužnosti i direktor Doma Zdravlja u Donjoj Gušterici, Zvonimir Stašević, a na njegovo mesto postavljen je Saša Mladenović kao v.d.

Na sednici od 4. Februara, imenovani su i novi članovi, predstavnici osnivača Saveta akademije, strukovnih studija kosovsko-metohijska Igor Simić, Dragan Barać, Irena Stanić, Milena Mijajlović, Mirjana Georgijev i Tanja Stanković.

Na sednici od 28. januara, Darko Radovanović se imenuje za člana Privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica.

21. januara, dotadašnji član Upravnog odbora Doma Zdravlja Zvečan, Ivan Vasić, razrešen je dužnosti.

A na jednoj od prvih sednica u januaru, generalu Draganu Vladisavljeviću produžen je mandat ponovo na tri meseca na mestu v.d. direktora kancelarije za koordinacione poslove u pregovaraćkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.

Na istoj ovoj sednici od 14. januara, razrešen je i dotadašnji v.d. zamenika direktora Kancelarije za KiM, Damjan Jović, a na njegov lični zahtev, zaključno sa 29. decembrom.

Na ovoj sednici, prvo su razrešeni kao vršioci dužnosti upravnog odbora novinsko izdavačke ustanove „Panorama“, prof Radivoje Kulić kao predsednik UO, Vukman Vidaković, Dragana Zečević, Zoran Vlašković i Rada Komazec, a zatim su imenovani isti ljudi kao predsednik odnosno članovi, osim Rade Komazec.

Umesto Rade Komazec imenovan je Živomir Vučić.