2 min read
Crkva Sv. Bogorodice Odigitrije Mušutište, 21. vek Danas je međunarodni Dan demokratije. Demokratija, oblik...