Misija OEBS-a na Kosovu završila svoju prvu Akademiju omladinskog foruma

Akademija omladinskog foruma okupila je preko 90 studenata pravnog i drugih fakulteta i mladih aktivista iz različitih etničkih i verskih zajednica, saopštava OEBS. Akademija je mala za cilj da promoviše liderstvo i aktivizam mladih o pitanjima ljudskih prava na Kosovu i proširi svest o pitanjima sa kojima se suočavaju mladi, uključujući prepreke za njihovo političko učešće.

Više „Misija OEBS-a na Kosovu završila svoju prvu Akademiju omladinskog foruma“