Jednogodišnji bojkot na amandmane Srpske liste – bojkot većine, nerealni amandmani ili deficit demokratije?

Zašto većinske albanske partije, već godinu dana, ne usvajaju amandmane Sprske liste na sednicama skupštinskih Odbora. Poslanica manjinske bošnjačke parlamentarne grupe Šest plus, Duda Balje ocenjuje da je većina amandmana koje podnosi Srpska lista politički obojena, dok politikilozi kažu da se postojeća situacija može okarakterisati kao deficit demokratkije. 

Više „Jednogodišnji bojkot na amandmane Srpske liste – bojkot većine, nerealni amandmani ili deficit demokratije?“

NVO AKTIV: Zabrinutost zbog preldoženih amandmana na Zakon o krivičnom postupku Kosova

NVO Aktiv iz Kosvovske Mitovice izražava duboku zabrinutost u vezi sa predloženim amandmanom na kosovski Zakon o krivičnom postupku koji omogućavaju suđenje u odsustvu za teška krivična dela ratnih zločina, počinjenih u sukobima na ovim prostorima, na kraju 20. i početku 21. veka, po ispunjavanju zakonski propisanih procedura.

Više „NVO AKTIV: Zabrinutost zbog preldoženih amandmana na Zakon o krivičnom postupku Kosova“