Žene u medijima na Kosovu: Da podsetimo na važnost našeg posla i odgovornost institucija prema nama

Pristup zvaničnim informacijama i sagovornicima, posebno iz sfere političkog života, kao i bezbednost novinara i novinarki izazovi su u radu o kojima su najviše diskutovale novinarke sa Kosova na dvodnevnoj konferenciji u Budvi. Dvadeset i jedna novinarka usaglasile su tokom ove konferencije tekst zajedničke Deklaracije novinarki sa Kosova za koji će u narednom periodu tražiti širu podršku koleginica. Tekst Deklaracije koja će biti predstavljena uskoro, predložiće niz mera za poboljšanje položaja žena u medijima na Kosova.

Više „Žene u medijima na Kosovu: Da podsetimo na važnost našeg posla i odgovornost institucija prema nama“