„Dobro došla dijasporo“ – čista farsa!

Kao i prethodnih, tako je i ove godine u opštini Dragaš snabdevanje električnom energijom veoma loše.  Dragaš je jedna od opština koja se nalazi na najvećoj nadmorskoj visini, a električna mreža je toliko zastarela da i na najmanju promenu vremenskih uslova dolazi do prekida struje. Ono što još više otežava situaciju je nepostojanje korektne komunikacije odgovornih u KEK-u i KEDS-u sa medijima koji uglavnom insistiraju da dobiju informacije o razlozima čestih nestanaka struje, bez najave i u bilo koje doba dana ili noći, kako bi informacije preneli građanima.  

Više „„Dobro došla dijasporo“ – čista farsa!“