именован за вршиоца дужности министра спољних послова