Kosovski Srbi i Albanci: Briselski dijalog netransparentan, krivci različiti

U okviru projekta „Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu“, koji je podržao Međunarodni Olaf Palme centar, u Gračanici je pred više od dvadeset prisutnih predstavnika civilnog sektora i mladih, održana prezentacija uporedne analize stavova Srba i Albanaca o Briselskom sporazumu, njegovim rezultatima, implementaciji i uticaju na život građana. Srbi i Albanci se uglavnom slažu da je Briselski dijalog netransparentan i ne znaju šta su teme i šta je dogovoreno, kao ni vreme sprovođenja dogovrenog, ali se na različiite načine informišu o toku pregovora i imaju potpuno suprotstavljene stavove o tome ko krši, odnosno ko ne sprovodi dogovoreno, kao i ko je „krivac“ za netačno informisanje građana.

Continue reading „Kosovski Srbi i Albanci: Briselski dijalog netransparentan, krivci različiti“

Premijera filma “Glava kuće”

Nevladina organizacija “Komunikacija za razvoj društva” – CSD, danas je organizovala premijerno prikazivanje dokumentarnog filma pod nazivom „Glava kuće“. Film je nastao u saradnji NVO „Komunikacija za razvoj društva“ i produkcije „GračanicaOnlajn“ u okviru projekta “Pravo žena u demokratskom društvu”. Pomenuti projekat CSD je sproveo u saradnji sa “Advocacy Training and Resource Center”- ATRC iz Prištine, uz finansijsku podršku Agencije SAD za međunarodni razvoj (United States Agency for International Development, USAID), kroz program “Angažovanje za jednakost“, a iz tematske oblasti “Osnaživanje žena kroz poboljšane svesti o imovinskim pravima žena”.

Continue reading „Premijera filma “Glava kuće”“