NVO AKTIV: Zabrinutost zbog preldoženih amandmana na Zakon o krivičnom postupku Kosova

NVO Aktiv iz Kosvovske Mitovice izražava duboku zabrinutost u vezi sa predloženim amandmanom na kosovski Zakon o krivičnom postupku koji omogućavaju suđenje u odsustvu za teška krivična dela ratnih zločina, počinjenih u sukobima na ovim prostorima, na kraju 20. i početku 21. veka, po ispunjavanju zakonski propisanih procedura.

Više „NVO AKTIV: Zabrinutost zbog preldoženih amandmana na Zakon o krivičnom postupku Kosova“