Misija OEBS-a na Kosovu: Zastupljenost zajednica u javnoj admiistraciji na Kosovu

Centralne i lokalne kosovske institucije ne poštuju Zako o civilnoj službi, kao i Zakon o javnoj administraciji, u delu koji se odnosi na zapošljavanje pripadnika manjinskih zajednica, pokazuje izveštaj „Zastupljenost zajednica u javnoj admiistraciji na Kosovu“, koji je uradila Misija OEBS-a na Kosovu. Ukupan procenat zastupljenosti manjina u institucijama iznosui 9, 63%, ali i pokazuje njihovu nejednaku raspodelu, jer u nekim institucijama zajednice nisu uopšte zastupljene, dok ih u nekim ima više od navedenog procenta.

Continue reading „Misija OEBS-a na Kosovu: Zastupljenost zajednica u javnoj admiistraciji na Kosovu“