Kancelariji poverenika za jezike potrebna pomoć građana i civilnog sektora

Kancelariji poverenika za jezike na Kosovu, potrebna je pomoć građana i civilnog sektora kako bi mogli bolje da ostvaruju svoju misiju, a to su praćenje upotrebe Zakona o jeziku i rad na poštovanju tog zakona u javnim institucijama, agencijama i javnim preduzećima. To je rečeno na završnoj debati u okviru projekta “Pravo na jezik, pravo na život”, koji je uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo, sprovela “Komunikacija za razvoj društva” (CSD), nevladina organizacija iz Gračanice, sa svojim medijskim partnerom, NVO “Omonia” iz Gračanice. Zakon o upotrebi jezika u opštinama Leposavić, Zvečan, Kamenica i Klina, u kojima je projekat sprovođen, samo delimično se poštuje, zbog nedostatka prevodilaca i lektora, ali i zbog različitih prioriteta centralnih i lokalnih institucija, nedostatka političke volje i malog broja žalbi građana koje stižu na adresu Kancelarije poverenika za jezike, zaključak je učesnika debate. Na debati je predstavljeno i istraživanje i analiza upotrebe Zakona o jeziku, a nadležnim institucijama su poslate i prepouke.

Više „Kancelariji poverenika za jezike potrebna pomoć građana i civilnog sektora“

Pravo na jezik, pravo na život

Kosovska fondacija za otvoreno društvo podržava projekat „Pravo na jezik, pravo na život“, koji sprovodi NVO CSD u partnerstvu sa NVO Omoniom. Projekat podrazumeva kampanju zastupanja prema Kancelariji poverenika za jezike i biće sproveden u opštinama: Klina, Kamenica, Zvečan i Leposavić.

Više „Pravo na jezik, pravo na život“