Скупштина Косова ванредно заседа поводом масовног одласка младих, студената, лекара и стручњака са Косова

Скупштина Косова је на данашњем ванредном заседању распрпављала о одласку омладине али и стручњака из обласити просвете и здравства са Косова у запданоевропске земље.

Више „Скупштина Косова ванредно заседа поводом масовног одласка младих, студената, лекара и стручњака са Косова“