Veliko interesovanje, ali i oprez oko ponuda za posao u inostranstvu

U anketi UNDP-a i USAID-a, sprovedenoj septembra meseca ove godine, proizilazi da je oko 60 % ispitanika izjavilo da ima šanse da u naredne tri godine napuste Kosovo, ukoliko bi se dobila vizna liberalizacija, i da bi pokušali da makar privremeno zaposlenje nađu u nekoj od zemalja Evropske Unije (EU).

Više „Veliko interesovanje, ali i oprez oko ponuda za posao u inostranstvu“