Kosovski Srbi i Albanci: Briselski dijalog netransparentan, krivci različiti

U okviru projekta „Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu“, koji je podržao Međunarodni Olaf Palme centar, u Gračanici je pred više od dvadeset prisutnih predstavnika civilnog sektora i mladih, održana prezentacija uporedne analize stavova Srba i Albanaca o Briselskom sporazumu, njegovim rezultatima, implementaciji i uticaju na život građana. Srbi i Albanci se uglavnom slažu da je Briselski dijalog netransparentan i ne znaju šta su teme i šta je dogovoreno, kao ni vreme sprovođenja dogovrenog, ali se na različiite načine informišu o toku pregovora i imaju potpuno suprotstavljene stavove o tome ko krši, odnosno ko ne sprovodi dogovoreno, kao i ko je „krivac“ za netačno informisanje građana.

Continue reading „Kosovski Srbi i Albanci: Briselski dijalog netransparentan, krivci različiti“