Zakon o upotrebi jezika u opštini Kamenica: Jedan prevodilac je malo

Iako ne govorite albanski, moći ćete da završite sve poslove u opštini Kamenica. U ovoj lokalnoj samoupravi ističu da prevode sva dokumenta, ali da je zbog obimnosti posla i potrebe službe neophodno uposliti barem još jednog prevodioca. Građani znaju da postoji Zakon o upotrebi jezika, ali su neinformisani o tome koje su ingerencije Kancelarije poverenika za jezike.

Više „Zakon o upotrebi jezika u opštini Kamenica: Jedan prevodilac je malo“