Неравноправан положај особа са инвалидитетом, жене двоструко дискриминисане

Особе са инвалидитетом су дискриминисане, жене са инвалидитетом, двоструко. Такође, особе са инвалидитетом нису довољно упознате са својим правима, а надлежне институције не поштују законе који се односе на њихово запошљавање. Тротоари и лоше урађене рампе ометају нормално кретање особа са инвалидитетом, а стереотипи спречавају њихову интеграцију у друштво.

Више „Неравноправан положај особа са инвалидитетом, жене двоструко дискриминисане“