Петковић: Данас почиње епоха испуњавања постигнутих споразума у Бриселу