Kancelariji poverenika za jezike potrebna pomoć građana i civilnog sektora

Kancelariji poverenika za jezike na Kosovu, potrebna je pomoć građana i civilnog sektora kako bi mogli bolje da ostvaruju svoju misiju, a to su praćenje upotrebe Zakona o jeziku i rad na poštovanju tog zakona u javnim institucijama, agencijama i javnim preduzećima. To je rečeno na završnoj debati u okviru projekta “Pravo na jezik, pravo na život”, koji je uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo, sprovela “Komunikacija za razvoj društva” (CSD), nevladina organizacija iz Gračanice, sa svojim medijskim partnerom, NVO “Omonia” iz Gračanice. Zakon o upotrebi jezika u opštinama Leposavić, Zvečan, Kamenica i Klina, u kojima je projekat sprovođen, samo delimično se poštuje, zbog nedostatka prevodilaca i lektora, ali i zbog različitih prioriteta centralnih i lokalnih institucija, nedostatka političke volje i malog broja žalbi građana koje stižu na adresu Kancelarije poverenika za jezike, zaključak je učesnika debate. Na debati je predstavljeno i istraživanje i analiza upotrebe Zakona o jeziku, a nadležnim institucijama su poslate i prepouke.

Više „Kancelariji poverenika za jezike potrebna pomoć građana i civilnog sektora“

Koliko se Zakon o upotrebi jezika poštuje severno i južno od Ibra?

NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD) i „Omonia“ iz Gračanice obavile su istraživanje o tome da li se i u kojoj meri primenjuje i poštuje Zakon o upotrebi jezika u većinski srpskim i albanskim sredinama severno i južno od Ibra, kao i kolika je obaveštenost građana o postojanju Kancelarije poverenika za jezike?  Rezultati istraživanja publikovani su na tribini koja je organizovana u Kosovskoj Mitrovici.

Više „Koliko se Zakon o upotrebi jezika poštuje severno i južno od Ibra?“

Zakon o upotrebi jezika u opštini Kamenica: Jedan prevodilac je malo

Iako ne govorite albanski, moći ćete da završite sve poslove u opštini Kamenica. U ovoj lokalnoj samoupravi ističu da prevode sva dokumenta, ali da je zbog obimnosti posla i potrebe službe neophodno uposliti barem još jednog prevodioca. Građani znaju da postoji Zakon o upotrebi jezika, ali su neinformisani o tome koje su ingerencije Kancelarije poverenika za jezike.

Više „Zakon o upotrebi jezika u opštini Kamenica: Jedan prevodilac je malo“

Zakon o upotrebi jezika u opštini Leposavić: Ako se razumemo i sarađujemo manje je problema

Opština Leposavić je krajem maja 2017. godine raspisala konkurs za opštinske službenike, među kojima i za prevodioce. Najsevernija kosovska opština nema zgradu, gradonačelnik je smešten u kancelariji zgrade Zavoda za socijalno osiguranje, kao i njegov zamenik i zaposleni u Kancelariji za zajednice. Na vratima kancelarija nema natpisa ni na jednom jeziku. U nekadašnjoj zgradi opštine, na kojoj na srpskom i engleskom piše SO Leposavić, smeštena je skupštinska sala i predsednik SO Leposavić. Zakon o upotrebi jezika se ne poštuje, jer za to nema uslova, tj. ne postoji formirana prevodilačka služba. Dokumenta se Albancima ipak izdaju na albanskom, jer kosovskoj opštini Leposavić u pomoć priskače Ministarstvo lokalne samouprave, kako su nam rekli, a takođe postoji kacelarija opštine u albanskom selu Šaljska Bistrica, gde Albanci uglavnom završavaju administrativne poslove. Za postojanje Kancelarije poverenika za jezike čuo je mali broj Albanaca u opštini Leposavić, a za mogućnost žalbe ukoliko im je pravo na jezik uskraćeno, meštani tri albanska sela uglavnom ne znaju.

Više „Zakon o upotrebi jezika u opštini Leposavić: Ako se razumemo i sarađujemo manje je problema“

Zakon o upotrebi jezika u opštini Zvečan: Za tri meseca će se formirati prevodilačka služba

Opština Zvečan, jedna od četiri novoosnovane opštine po kosovskom sistemu na severu, još uvek nema formirane opštinske službe, pa ni zaposlene prevodioce. Na sednicama opštinske skupštine govori se na srpskom jeziku, a po potrebi se angažuje prevodilac. Na opštinskoj tabli nema natpisa na albanskom, dok je putokaz koji vodi ka albanskim selima, samo na albanskom jeziku. U Zvečanu je pre nekoliko meseci, u novoj zgradi u kojoj su šalteri označeni na oba služebnena jezika: albanskom i srpskom, počeo da radi centar za civilnu registraciju. Zaposleni, koji nisu hteli pred kamere, kažu da imaju problem sa centraalnim institucijama, koje im potrebnu dokumentaciju i zahteve za pojedina dokumenta šalju isključivo na albanskom jeziku. Meštani albanskih sela su za administrativne poslove upućeni na opštinsko odeljenje u selu Lipa, mada, kako tvrde, nemaju problema ni u samom Zvečanu kada završavaju administrativne poslove gde se, kažu, osećaju sigurno kada govore na svom maternjem jeziku.

Više „Zakon o upotrebi jezika u opštini Zvečan: Za tri meseca će se formirati prevodilačka služba“

Zakon o upotrebi jezika u opštini Klina

Teškoće u sprovođenju Zakona o upotrebi jezika u opštini Klina: izdavanje dokumenata isključivo na albanskom jeziku (na primer posedovni list iz katastra); nerazumljivi i neprofesionalni prevodi; administracija menja ljudima prezimena jer se umesto „ić“ koristi slovo „Q“ koje ne postoji u srpskom jeziku); izmena ranijih naziva toponima posebno kada su u pitanju nazivi sela i atara u kojima se nalaze njive; nema putokaza na srpskom ili se srpski nazivi precrtavaju; Srbi iz Kline ne znaju kakva im prava pripadaju na osnovu Zakona o upotrebi jezika; većina građana ne zna da postoji Kancelarija poverenika za jezike i nema poverenja u institucije da mogu da pomognu u ostvarivanju jezičkih prava.

Više „Zakon o upotrebi jezika u opštini Klina“