Na vrhovima prstiju, u slavu igre i u zagraljaj umetnosti

Razlike između onog prvog, nesigurnog, neveštog dečijeg koraka,  načinjenog punim stopalom, i ovog drhtavog, na vrihovima prstiju, gotovo da nema. U prvom slučaju dete hrli u zagrljaj roditlju, u drugom, u zagrljaj umetnosti… ohrabrite ga i verujete u njega… 

Više „Na vrhovima prstiju, u slavu igre i u zagraljaj umetnosti“