Šarski sir, blago Sirinića

Na policama male stalaže u uglu pojata, kraj otvorenog prozora, poređani kao dukat žuti, komadi sira koji se polako suši na svežem planinskom vazduhu, ispijeni šarskim vetrom, okupani planinskim suncem.

Continue reading „Šarski sir, blago Sirinića“