Natalija Apostolova: Kosovo je suočeno sa mnogim izazovima, od visoke nezaposlenosti i lošeg učinka prosvetnog sistema, do korupcije i loše vladavine prava

Natalija Apostolova, šefica Kancelarije EU na Kosovu/Specijalna predstavnica EU, uputila je poruku kosovskim političkim liderima, posle završetka vanrednih parlamentarnih izbora, u kojoj se kaže da je Kosovo suočeno sa mnogim izazovima, od visoke nezaposlenosti i lošeg učinka prosvetnog sistema, do korupcije i loše vladavine prava, što ostaje prepreka za privlačenje održivih investicija za razvoj ekonomije. Stoga, od presudnog je značaja da politički lideri ozbiljno shvate te izazove, oforme jaku vladu i upuste se u reforme koje narod želi, poručuje Apostolova.

Više „Natalija Apostolova: Kosovo je suočeno sa mnogim izazovima, od visoke nezaposlenosti i lošeg učinka prosvetnog sistema, do korupcije i loše vladavine prava“