Kosovska Kamenica: Školi na poklon, ogromna skulptura

Dvorište Osnovne škole „Desanka Makimović“ u Kosovskoj Kamenici od juče krasi posebna skulptua, koja predstavlja projekat na kome su sa svojim nastavncima i mentorima radili učenici osnovnih i srednjiš škola iz ovog kraja. Za decu, nastavnike i goste istog dana je bila upriličena i izložba učeničkih umetničkih radova.

Više „Kosovska Kamenica: Školi na poklon, ogromna skulptura“