забринута због напада усмерених према невећинским заједницама