Мисија ОЕБС-а на Косову: Заступљеност заједница у јавној адмиистрацији на Косову

Централне и локалне косовске институције не поштују Зако о цивилној служби, као и Закон о јавној администрацији, у делу који се односи на запошљавање припадника мањинских заједница, показује извештај „Заступљеност заједница у јавној адмиистрацији на Косову“, који је урадила Мисија ОЕБС-а на Косову. Укупан проценат заступљености мањина у институцијама износуи 9, 63%, али и показује њихову неједнаку расподелу, јер у неким институцијама заједнице нису уопште заступљене, док их у неким има више од наведеног процента.

Више „Мисија ОЕБС-а на Косову: Заступљеност заједница у јавној адмиистрацији на Косову“