Жена без иницијативе и покретачког духа

Стуб породице, али је нема на местима где се одлучује.

Иако су пре неколико година у већини општина на Косову, основане неформалне групе жена, оне још увек нису довољно функционалне. На подизању свести код жена радило се довољно, медјђутим, општи је утисак да оне нису довољно самосталне, а недостаје им и иницијатива како би се оствариле као економски снажне и самосталне.
Неформалне групе жена су удружења формирана како би се чланице подстакле да се активно баве питањима и проблемима жене у данашњем друштву. Изостанак активизма и учешча у процесима доношења одлука, као и недовољна засупљеност жена на јавним и политичким функцијама, укључујући и незапосленост, дефинисани су као основни проблеми са којима су оне суочене унутар своје заједнице, каже Бојана Маниташевић из НВО ЦСД која је организовала бројне радионице у циљу покретање неформалних зенских група. “Од пет група које су формиране у општинама Грацаница, Ранилуг, Партеш, Ново Брдо и Клокот, три су већ регистроване као невладине организације и ангажоване су на проблемима решавања положаја жена”, тврди Манитешевићева,
Удружење “Женска иницијатива” из Грачанице, постоји пет година и до сада су чланице удружења организовале бројне хуманитарне акције. Међутим, како истиче председница ове иницијативе, Сунчица Трајковић, потребно је још радити са женама, обучавати их и давати им ветар у леђа како би стекле довољно знања и самопоуздања за покретање сопственог бизниса.
“Ми смо током протекле године спровеле једну анкету на територији Општине Грацаница, којом смо обухватили девет насеља. Резултати су показали да је 70% жена незапослено, а на питање да ли бисте радије покренули сопстевени посао или радили у јавним установама, већина је одговорила да би радије радиле у јавном сектору”, испричала је Трајковићева.
Анкета заправо показује листу лепих жеља припадница лепшег пола, међутим, посла у јавном сектору нема. Из НВО ЦСД поручују да је неопходно радити са женама, подстицати их и показати им могуће путеве и начине како да дођу до инвестиција и покрену сопствени посао.

“Без обзира што су оне довољно едуковане, овдашње жене немају довољно храбрости, оценила је Бојана Маниташевић из Невладине организације Комуникација за развој друштва. Утицај патријархалне средине је јако присутан, а жене сматрају да имају превише обавеза код куће и нису још спремне за више активизма, иако су свесне да јесу важне за заједницу и друштво у целини”, каже Маниташевићева
Од стартне позиције жене су одмакле прилично, али је то још увек недовољно како би биле економски самосталне, покренуле приватни посао или имале значајну улогу на локланом или централном нивоу власти.

И.М.