fbpx

Preliminarne odluke o finansiranju nevladinih organizacija

Članovi odbora za politiku i finansije So Gračanica, danas su na svojoj prvoj vanrednoj sednici, jednoglasno odlučili da se pred odbornicima SO Gračanica, na sednici zakazanoj za 11 časova nađe ukupno 11 tačaka.
Na današnjoj sednici, najpre je usvojen zapisnik sa prve redovne sednice, održane dana 08.02.2016.godine, a zatim su jednoglasno usvojili predlog da SO Gračanica na sednici od 11 časova, razmatra i usvoji preliminarne odluke Komisije za dodelu subvencija nevladinim organizacijama i udruženjima za 2016.godinu, na osnovu podnetih projekata, a na predlog Vladete Kostića, predsednika opštine Gračanica.
Odbornici SO Gračanica raspravljaće danas i o prenosu neutrošenih finansijskih sredstava iz 2015. u 2016. godinu, na predlog Slaviše Ničića, direktora Odeljenja za budžet i finansije, kao i o transferu sredstava iz kapitalnih troškova u robe i usluge, takođe na predlog Slaviše Ničića. Posle toga će se razmatrati i predlog izmena i dopuna Poslovnika o radu SO Gračanica, na predlog Brankice Kostić, predsedavajuće Skupštine opštine Gračanica.

Godišnje izveštaje o radu, koji će se naći na sednici SO Gračanica, članovima odbora predstavili su: direktorka Odeljenja za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, Gordana Toskić, Dejan Jovanović, direktor Odeljenja za planiranje, urbanizam, katastar i zaštitu životne sredine, kao i Miloš Dimitrijević, direktor inspekcije.

Odbornici će danas razmatrati i Godišnji izveštaj o radu Policijske stanice Gračanica, koji će predstaviti komandir Policijske stanice, Bratislav Trajković.
Odbor za politiku i finansije odlučio je da, kao desetu tačku dnevnog reda, odbornici razmatraju predlog odluke o usvajanju aneksa memoranduma Razvoj i upravljanje sektora umetnosti i ručnih radova, između opštine Gračanica i „REA“ Priština – na predlog Vladete Kostića, predsednika opštine Gračanica.
Pod tačkom razno, članovi odbora za politiku i finansije, predložili su osnivanje petočlane radne grupe koja će ispitati finansijsko poslovanje Zemljoradničke zadruge, o čemu će odlučiti odbornici SO Gračanica na današnjoj sednici.

%d bloggers like this: