fbpx

Javni poziv za legalizaciju objekata

Opštinsko odeljenje za urbanizam, planiranje katastar i zaštitu životne sredine otvorilo je danas javni poziv za predaju zahteva za legalizaciju bespravno sagrađenih građevina.

Ovo opštinsko odeljenje poziva meštane da apliciraju kako bi ostvarili mogućnost za upis u katastar nepokretnosti.

Pravo na apliciranje stekli su svi oni meštani koji su u predviđenom roku predali zahtev za upis u opštinski registar legalne gradnje i nalaze se na listi.

Kategorije građevina za koju se vrši legalizacija :
Ia – individualne stambene kuće do 100 m2 i poljoprivredni objekti do 400m2

Ib- individualne stambene kuće od 100 m2 do 450 m2 i komercijalne zgrade koje ne prevazilaze jedan sprat ili prostor od 10.000 m2.

II – stambene i komercijalne zgrade

Aplikacije se podižu i dostavljaju uz prateću dokumentaciju u Opštini Gračanica.

Aplikacije i detaljna upustva o legalizaciji mogu se preuzetii na linkovima ispod.

[wp-svg-icons icon=“download“ wrap=“i“] Aplikacije     [wp-svg-icons icon=“download“ wrap=“i“] Brošura     [wp-svg-icons icon=“download“ wrap=“i“] Uputstvo     [wp-svg-icons icon=“download“ wrap=“i“] Javni poziv

Uz aplikaciju dostaviti prateću dokumentaciju navedenu u aplikaciji.

Komisija za legalizaciju izlaskom na teren izvršiće proveru usklađenosti dostavljene dokumentacije sa faktičkim stanjem građevina na terenu.

Vremenski period, odnosno krajnji rok za predaju aplikacija je 16. mart 2016.godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem meila

[wp-svg-icons icon=“envelop“ wrap=“i“] legalizacijagr@gmail.com

Opštinsko odeljenje za urbanizam obaveštava meštane opštine Gračanica da svi meštani koji su podneli zahtev za legalizaciju u drugom krugu potrebno je da dostave projektno-tehničku dokumentaciju u skladu sa datim primerima.

Primere za pripremu dokumentacije za legalizaciju gradnje svi zainteresovani mogu na linku ispod kao i u meniju „Dokumenti“ u kategoriji „Urbanizam“ podkategorija „Legalizacija“.

[wp-svg-icons icon=“download“ wrap=“i“] Primeri za pripremu dokumentacije za legalizaciju gradnje

Komletan tekst preuzet sa sajt Opštine Gračanica, nelektorisan

%d bloggers like this: