fbpx

Romi i dalje marginalizovani

Svečana konferencija, povodom obeležavanja Dana Roma, 8.aprila, održana je u Prištini. Sednici su prisustvovali:  šef kacelarije EU na Kosovu, Samuel Žbogar, ministar za zajednice i povratak u Vladi Kosova, Dalibor Jevtić, šef misije UNHCR-a na Kosovu, predstavnici ministarstava obrazovanja nauke i tehnologije, ministarstva za evrpopske integracije, administracije i lokalne samouprave, kulture, omladine i sporta, abasade SAD-a  na Kosovu, civilnog društva kao i predstavnici  mnogih  diplomatskih misija u Prištini.

Ministar za povratak i zajednice, Dalibor Jevtić,  pozvao je sve institucije na Kosovu da o Romima ne govore samo na njhihov praznik, već da preduzimaju konkretne korake, kako bi romska zajednica nas Kosovu živela u boljim uslovima i lakše nalazila zaposlenje.

„I ove godine sam se zalagao da aktivnosti ministarstva na čijem sam čelu budu usmerene ka tome da upravo rešavamo one probleme koje mnoge romske porodice na Kosovu imaju. Ministarstvo za zajednice i povratak je zajedno sa svojim partnerima, pre svega sa Kancelarijom EU na Kosovu,  na više različitih načina,  unazad nekoliko godina implementiralo projekte od ukupne vrednosti od 680 000 evra, koji su bili usmereni upravo ka rešavanjima problema koje Romi na Kosovu imaju. Mi smo kroz programe stabilizacija zajednica pomogli na direktan način onim porodicama, koje su želele da pokrenu određene biznise, da pokrenu određene ideje koje će im pomoći u rešavanju egzistencijalnih problema. Uspeli smo da pomognemo nekoliko romskih porodica i  na taj način makar malo poboljšamo položaj Roma na Kksovu“, rekao je Jevtić.

Ministar za povratak i zajednice  je naglasio  da je Ministarstvo za zajednice i povratak, u saradnji sa Evropskom unijom, u prošloj godini izgradilo 61 kuću za romske porodice i  pomoglo povratak raseljenih Roma iz Makedonije i Crne Gore. Sutra će Jevtić položiti kamen temeljac za četrnaestočlanu  romsku porodicu Osmani iz Prilužja.

Zamenik ministra za zajednice i povratak,  Joldži Šalja,  romske nacionalnosti, još jednom je naglasio da su Romi na Kosovu u veoma teškom položaju.

„Oni su nezaposleni, siromašni i u teškoj materijalnoj i socijalnoj situaciji“, rekao je  Šalja, pozivajući sve koji to mogu, da pomognu.

Inače, na prvom svetskom kongresu Roma, održanom u Londonu 1971. godine, doneta je odluka da se 8. april obeležava kao Svetski dan Roma. Ovaj dan je ustanovljen da bi se ukazalo na težak položaj Roma i da bi se podstakle države u kojima žive da obrate posebnu pažnju unapređivanju njihovog položaja. Tada je za romsku himnu proglašena pesma „Đelem – đelem“, a ustanovljena je zastava sa tačkom kao centralnim simbolom.

A.Ć.

%d bloggers like this: