fbpx

Romski jezik uskoro u službenoj upotrebi u Obiliću

“NVO “Komunikacija za razvoj društva” – CSD, uz podršku Švajcarske ambasade u Prištini i opštine Gračanica, organizovala je javnu debatu sa pripadnicima romske zajednice u Obiliću. Debata je održana u okviru projekta „Moj jezik, pravo moje zajednice u mojoj opštini”.Tema debate je realno sagledavanje trenutne situacije, kao i dosadašnja primena Zakona o upotrebi jezika na Kosovu, sa akcentom na upotrebu i stanje romskog jezika na teritoriji opštine Obilić.

O upotrebu jezika uopšte, a posebno o upotrebi romskog jezika, govorili su: poverenik za jezike na Kosovu, Slaviša Mladenović; prvi sekretar Švajcarske ambasade na Kosovu, Saskia Salzman; zamenik predsednika opštine Obilić, Slaviša Jakovljević; zamenik predsednika Opštine Gračanica, Sebastijan Šerifovic i predsednik Komiteta za zajednice u Obiliću, Avdulj Mustafa. Debati su prisustvovali i predstavnici OEBS-a, predstavnici opštine Obilić, kao i predstavnici civilnog sektora Roma.

“Jezik je identitet svake zajednice i ono što se mora sačuvati. U Švajcarskoj smo jako ponosni na multijezičnost naše države i bilo bi dobro da Kosovo prati taj primer” kazala je Saskia Salzman, prvi sekretar Švajcarske ambasade na Kosovu.

Slaviša Mladenović, poverenik za jezike na Kosovu, istakao je da je Zakon o upotrebi jezika izuzetno dobar, ali da je situacija na terenu još uvek loša i pored velikog truda zaposlenih u ovoj kancelariji.

“Zakon o upotrebi jezika na Kosovu je jedan od zakona koji je visoko ocenjen i koji garantuje pravo zajednica. Međutim, samo usvajanje zakona nije garancija da će se on i poštovati, već se same zajednice moraju potruditi da učine nešto više za svoj jezik”, rekao je poverenik za jezike u Vladi Kosova, Slaviša Mladenović.

Sve lokalne samouprave na Kosovu se sreću sa nedostatkom kvalitetnih prevodioca i lektora, jer nema sredstava za njihovo angažovanje. Takva je situacija i u opštini Obilić, rekao je zamenik predsednika opštine Obilić, zadužen za pitanja zajednica, Slaviša Jakovljević.

“Problema u opštini Obilić ima i oko upotrebe srpskog jezika, jer postoji samo jedan prevodilac, a nedovoljno je finansijskih sredstava za potpuno poštovanje Zakona o upotrebi jezika. Ali, politička volja postoji i romska zajednica će imati podršku za uvođenje romskog jezika u službenu upotrebu”, kazao je Jakovljević.

Primer dobre prakse, kada je u pitanju upotreba romskog jezika i poštovanje prava Roma uopšte, jeste opština Gračanica, istakao je zamenik predsednika opštine Gračanica, Sebastijan Šerifović. Šerifović je jedini zamenik gradonačelnika na Kosovu, koji dolazi iz romske zajednice.

“Vi imate pravo na svoj jezik, ali za to pravo se morate sami izboriti. Već sutra podnesite zahtev gradonačelniku i ja verujem da ćete svoje pravo i ostvariti”, pozvao je Šerifović prisutne pripadnike romske zajednice.

U okviru projekata “Moj jezik, pravo moje zajednice u mojoj opštini”, CSD, osim debata i brošura o stanju romskog jezika, organizuje i kurs romskog jezika, posle kojih će opština Gračanica zaposliti dva prevodioca za romski jezik, što će znatno olakšati život Romima koji tu žive.

Takođe, tim CSD-a je u okviru projekta „Podrška naporima poverenika za jezike, zarad unapređenja upotrebe zvaničnih jezika u 12 partnerskih opština USAID-ovog programa Unapredimo Kosovo Zajedno”, koji je sproveo prošle godine, izradio i Vodič o pravilnoj primeni Zakona o upotrebi jezika u lokalnim samoupravama na Kosovu koji je već distribuiran po opštinama.

A.Ć.

%d bloggers like this: