Zajedničko rešavanje problema

Nevladina organizacija “Komunikacija za razvoj društva – CSD”, održala je trodnevni trening sa predstavnicima organizacija civilnog društva, na temu “Uključenje u procese donošenja odluka – zastupanje i lobiranje”.
Trening je održan u okviru projekta „Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana u procesu donošenja odluka na Kosovu“, podržanog od strane “Olof Palme International Center-a”, kancelarije u Prištini.
Cilj treninga bio je da se predstavnici organizacija civilnog društva, u okviru mreže organizacija, sa kojima SCD sprovodi projekat, bolje upoznaju sa tehnikama i metodama zastupanja i lobiranja, kao i da se kroz praktične primere bolje upoznaju sa izazovima i trenutnom situacijom na terenu. Podeljeni u radne grupe po opštinama iz kojih dolaze, radili su i na prioritetnim problemima u svojoj zajednici, kao i na analiziranju metoda pomoću kojih bi rešili identifikovan problem.
Učesnici treninga su se složili da se aktivnijim uključenjem, zatim boljom komunikacijom sa donosiocima odluka i ostalim zainteresovanim stranama, dobrim poznavanju problema, kao i mogućim potencijalnim rešenjema, može doprineti da se situacija u zajednici poboljša.
“Zajedničkim delovanjem, može se učiniti mnogo više na rešavanju lokalnih problema, ali i na rešavanju problema na centralnom nivou”, zaključak je učesnika treninga.
A.Ć.