„Izgradnja poverenja kroz zaštitu kutlturnog nasleđa“

Projekat pod nazivom „Izgradnja poverenja kroz zaštitu kutlturnog nasleđa“, uz podršku Kancelarije Evropske unije na Kosovu, biće sproveden u pet kosovskih opština: Gnjilanu, Kamenici, Lipljanu, Štrpcu i Uroševcu. To je danas saopšteno na zajedničkoj prezentaciji ovog projekta, koju su organizovale: Kancelarija EU na Kosovu i Agencija za razvoj Ujedinjenih nacija. UNDP će i sprovoditi projekat, a objekti na kojima će se vršiti restauracija, biće naknadno određeni u dogovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Islamskom zajednicom i ostalim verskim zajednicama, kao i sa svim zajednicma u navedenim opštinama.

„ Kancelarija Evropske unije na Kosovu, izdvojila je 1 500 000 evra za ovaj projekat“, rekao je Kristof Štok, šef sekcije za saradnju Kancelarije EU na Kosovu i dodao: „Projekat ima za cilj obnovu, ulepšavanje i rehabilitaciju kulturnog i verskog nasleđa, kojim je Kosovo veoma bogato. Svi na Kosovu imaju obavezu da sačuvaju kulturno i versko bogatstvo za sve buduće generacije“, rekao je Štok.

Strateški cilj Vlade Kosova je zaštita, obnova i očuvanje kulturnih i verskih spomenika, rekao je Kujtim Šalja, kosovski ministar kulture, omladine i sporta.

„Želim naglasiti, da smo osim povećanja budžeta od 20%, za potrebe kulturne baštine, planirali da u zakonskim okvirima formiramo i Inspektorat o kulturnom nasleđu, koji će biti dodatni mehanizam za čuvanje i zaštitu kulturnih i verskih objekata, ali i za podizanje svesti građana i institucija. Takođe, naš cilj je da što pre postanemo članica UNESK-a, jer će kroz tu instituciju, kulturno nasleđe na Kosovu biti na pravi način zaštićeno i promovisano“, naglasio je Šalja.

„Osim restauracije kulturnih i verskih objekata, ovim projektom želimo da uspostavimo međunacionalno poverenje, ali i da povećamo poverenje građana u opštine“, rekla je menadžer projekta, Nilgun Arif i poručila: „Ovaj projekat nije samo za restauraciju, već su njime obuhvaćeni i pripadnici svih zajednica koji treba da se ponose svojim kulturnim nasleđem. Važan rezultat ovog projekta, jeste poboljšanje kapaciteta Kosovske policije, tj. jedinice koja se bavi zaštitom kulturnog i verskog nasleđa“.

Jedinica Kosovske policije za obezbeđenje objekata kulturnog i verskog nasleđa, formirana marta 2013.godine, na osnovu pregovora između Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou, obezbeđuje 24 objekta Srpske pravoslavne crkve, 24 časa, sedam dana u nedelji, rekao je komandir jedinice, kapetan Dražo Božović i istakao da će kroz ovaj projekat biti znatno ojačani njeni kapaciteti.

„Hoću da pošaljem poruku svima ovde, da svi mi zajednio trebamo dodatno raditi, ne samo kroz ovaj projekat, nego i nakon realizacije ovog projekta kako bismo zaštitili kulturno i versko nasleđe na najbolji mogući način“, rekao je Božović.

Protojerej Stevo Mitrić, paroh novobrdski, smatra da centrala Srpske pravoslavne crkve nije dovoljno upoznata sa detaljima ovog projekta.

„Centrala Srpske pravoslavne crkve je vrlo malo upoznata sa ovim projektom i sve se ovo dešavalo na nekom pojedinačnom nivou. Centrala i sami vodeći ljudi SPC nisu znali dovoljno o ovom projektu i mi faktički nismo ni bili spremni za sam projekat, kako bismo mogli da kažemo šta je za nas bitno i koja bi crkva, odnosno koje bi kulturno i versko nasleđe trebalo da uđe u tim opštinama u samu realizaciju. Ono što je bitno, jeste da mi nismo imnali dovoljno vremena da se spremimo za neke stvari, niti smo bili obaveštavani na centrali o svemu što se dešavalo. Nadamo se da će se to u praksi, odnosno u implementaciji samog projekta, popraviti“, naglasio je Mitrić.

Opšti cilj projekta „Izgradnja poverenja kroz zaštitu kutlturnog nasleđa“, kako je saopšteno na današnjoj prezentacij, jeste doprinos toleranciji među zajednicama i poštovanje kulturnog identiteta i nasleđa.

A.Ć.