fbpx

“Romi su na Kosovu samo statistika”

NVO “Komunikacija za razvoj društva”, u okviru projekta „Moj jezik, pravo moje zajednice u mojoj opštini”, koji se realizuje u saradnji sa Švajcarskom ambasadom na Kosovu i Opštinom Gračanica, organizovala je javnu debatu u opštini Kosovo Polje. Posle Gračanice i Obilića, cilj ove debate je realno sagledavanje trenutne situacije, kao i dosadašnja primena Zakona o upotrebi jezika na teritoriji Kosova, sa akcentom na upotrebu i stanje romskog jezika na teritoriji opštine Kosovo Polje.

Deebati su prisustvovali predstavnici opštine i civilnog društva Kosova Polja, mediji, kao i aktivisti i građani romske, aškalijske i egipćanske zajednice, a panelisti su bili: predstavnik Kancelarije poverenika za jezike u Vladi Kosova, koordinator za pitanja usaglašenosti sa zakonom Safete Graičevci, predstavnik Švajcarske ambasade na Kosovu, prvi sekretar Saskia Salzman, službenik za zajednice u Opštini Kosovo Polje, Muharem Beriša i romski aktivista i novinar, Ridvan Gaši.

Ono oko čega su se svi prisutni složili, jeste da je Zakon o upotrebi jezika dobar, ali da je prvenstveno potrebna politička volja, kako centralnih vlasti, tako i lokalne samouprave da bi njegova primena bila zadovoljavajuća. Kao poseban problem, istaknuto je i to što se prilikom popisa na Kosovu, 2011.godine, mnogi Romi nisu popisali ili su se upisivali kao Albanci ili Aškalije. Takođe, romski aktivisti su istakli da su ih i sami popisivači popisivali mimo njihove želje.

Kao problem istaknuta je i nemogućnost romske dece da u redovnoj nastavi imaju i čas romskog jezika, bilo da su u pitanju škole koje rade po planu i programu Ministarstva obrazovanja Republike Srbije, bilo da je reč o kosovskom obrazovnom sistemu.

Jedan od zaključaka na debati, bio je da se romske organizacije, aktivisti i intelektualci, ujedine i zajednički pokušaju da od opštinske administracije u opšini Kosovo Polje, zatraže priznanje romskog jezika, kao jezika u tradicionalnoj upotrebi.

“Da ne bismo ostali samo ststistika na Koosvu, pokušaćemo sve kako bismo pobiljšali položaj našeg naroda”, zaključili su učesnici debate.

A.Ć.

%d bloggers like this: