B. Ničić: Bord da poštuje zakon, a institucije Ustav Kosova

Na protestu srpskih novinara i grupe građana, koji je danas održan  u Prištini,  predsednik Udruženja novinara Srbije na Kosovu i Metohiji Budimir Ničić,  optužio je Bord  kosovskog javnog servisa da  je prilikom izbora kandidata svesno prekršio zakon. Ničić je pozvao predstavnike u institucijama kosovske vlasti da poštuju Ustav.

„Mi kao Udruženje novinara Srbije, sa ovog skupa šaljemo dve poruke, jednu Bordu RTK da poštuje zakon, i drugu centralnim kosovskim institucijama da poštuju Ustav“, rekao je Ničić u obraćanju okuljenim kolegama i građanima.

Pristina 1 - Copy

Podsetivši da je Radio Televizija Kosova, samim tim i program na srpskom jeziku kao njen deo, medijski servis koji se finansira od para svih građana, Ničić je napomenuo da i „građani, novinari ali i strukovno udruženje imaju pravo da se interesuju za rad RTK 2 i da ukazuju na kršenje zakona na tom kanalu“.

„Kao UNS posebno smo zainteresovani za proces izbora direktora RTK 2,  jer su najmanje dva kandidata za to mesto i naši članovi: Nikola Krstić i Darko Dimitrijević“, rekao je Ničić.  On je dodao da ne zna koji su ostali kandidati, „ jer je čitav proces izbora bio potpuno netrasnsparenan, što predstavlja kršenje zakona“.

Napominjući da u zakonu jasno piše, da radnu grupu čine  7 članova, koji moraju biti medijski eksperti, predstavnici civilnog društva i politički nezavisne osobe, Ničić je rekao da je „jedan od članova radne grupe politički savetnik ministra za Zajednice i povratak Dalibora Jeftića, čime je“,kako je ocenio, „zakon prekršen i prilikom izbora članova radne grupe“.

Pristina 3

„Bord može da prekrši zakon na dva načina, svesno ili nesvesno. U ovom slučaju to je učinjeno svesno, jer smo im proteklih dana ukazivali, a i danas ukazujemo, na to. Dakle, toliko o RTK 2, za koji mnogi kažu da je to ono što pripada Srbima po Ahtisarijevom planu i Ustavu Kosova.  Međutim, naš stav je da to nije ono što po Ustavu pripada Srbima. Srbi nisu dobili svoj nezavisni TV kanal koji im pripada po članu 59, stav 11, Ustava Kosova, u kome piše da nam pripada nezavisni srpski TV kanal, koji će imati frekfenciju i koji će se emitovati na celoj teritoriji Kosova. Ovaj kanal ne pokriva celu teritoriju Kosova, nema frekfenciju i nije nezavisan od Albanaca, jer nam Albanci biraju direktora“, rekao je Ničić na prostestu srpskih novinara i građana koji je održan ispred zgrade Radio Kosova u Prištini, u kojoj je i sedište Borda RTK.

 

I.M.