fbpx

UNS: Poništiti odluku o izboru direktora RTK2

Udruženje novinara Srbije (UNS) i Udruženje novinara Srbije na Kosovu zahtevaju od Borda RTK da poništi odluku o izboru direktora RTK 2 (kanala na srpskom jeziku) jer izabrani kandidat ne ispunjava uslove predviđene Zakonom o RTK.

 UNS i UNS na Kosovu ističu da je, iako su blagovremeno ukazivali članovima Borda i predsedniku Komisije za medije u Skupštini Kosova Zenunu Pajazitiju na nepravilnosti u procesu izbora direktora RTK 2, Bord RTK svesno prekršio Zakon o RTK i na funkciju direktora RTK 2 izabrao kandidata koji  ne ispunjava zakonske uslove za tu poziciju.

UNS i UNS na Kosovu podsećaju da je Nikola Krstić izabran za direktora RTK 2 uprkos članu 31. stav 1. tačka 1.2.  Zakona o radio televiziji Kosova prema kojem „nijedno lice ne može biti imenovano za člana visokog menadžmenta uključujući i generalnog direktora, zamenika generalnog direktora, direktore radija i televizijski kanala i glavne urednike ako je bio  poslanik , ministar, visoki službenik centralne i lokalne vlasti u poslednje tri godine“.

Nikola Krstić kojeg je Bord RTK juče izabrao na funkciju direktora RTK 2 bio je zamenik predsednika opštine Štrpce do 2015. godine.

Takođe , prema članu 35.  Zakonu o RTK, stav 1.2 i podstav 1.2.1  Radna grupa  koja bira kandidata za direktora RTK 2 treba da ima  sedam članova od kojih „ svi moraju biti politički nezavisni i predstavnici civilnog društva ili eksperti u medijima“ ,  što nije ispunjeno.

UNS i UNS na Kosovu ističu da većina članova Radne grupe ne ispunjavaju Zakonom predviđene uslove i od menadžmenta RTK traže da budu objavljene njihove biografije. Tako npr. Mladen Stanković je član Radne grupe iako je u kabinetu ministra za zajednice i povratak vlade Kosova savetnik ministra.

UNS je došao do dokumenta, odgovora pravne službe RTK koji je upućen Bordu RTK iz kojeg se vidi da se pravna služba uopšte nije bavila članovima Zakona o RTK na koje je proteklih dana ukazivao UNS. Pravna služba RTK je ignorisala tumačenje članova 31. stav 1. tačka 1.2 i člana 35. stav 1 i podstav 1.2.1 na koje je ukazivao UNS i jedan od kandidata za direktora RTK2 Darko Dimitrijević.

UNS i UNS na Kosovu  nema nameru da favorizuje bilo kog kandidata već želi da ukaže i spreči kršenje zakona koji se odnose na javni servis Kosova RTK.

 

%d bloggers like this: