Kosovska Mitrovica: Predstavljena dva važna dokumenta za Srbe na Kosovu

Bezbenost, upotreba jezika i zapošljavanje definisani su kao pitanja mehanizma zaštite srpske zajednice na Kosovu. Pored ovog, ekonomski razvoj, obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, još su četiri pitanja od ključne važnosti za Srbe na Kosovu. Njihova detaljna analiza, sa preporukama za rešavanje, predstavljena je javnosti u dokumentu pod nazivom „Snaga zajedničkog glasa“. Dokument je publikovan na konferenciji Srpskog dijalog foruma koju su predstavnici civilnog sektora organizovali danas u Kosovskoj Mitrovici.

Sequence 01.Still003

Grupa „Srpkog dijalog foruma“ definisala je pet pitanja od ključne važnosti za opstanak kosovskih Srba, to su: mehanizmi zaštite srpske zajednice na Kosovu, ekonomski razvoj, obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita. Formirano je pet radnih grupa koje su se bavile detaljnom analizom svake od navedenih oblasti.

„Na osnovu analize napravluljena je Platforma faktičkih politika srpske zajednice na Kosovu, koja daje i preporuke i okviran vremenski period, u kome one treba da budu sprovedene“, kaže jedna od autora dokumetna „Snaga zajedničkog glasa“ Dina Milovanović.

Sequence 01.Still004
Predstavaljena Platforma može biti od koristi ne samo civilnom sektoru, već i centralnim i loklanim organima vlasti, a mogla bi predstavljati i polazni tačku za rešavanje gorućih problema budućoj Zajednici srpkih opština, kaže Nenad Maksimović iz Centra za mir i toleranciju.

„Ponudili smo rešenja koja prevazilaze granice opština i koja prevazilaze ovlašćenja i mogućnosti pojedinačnih entiteta. Stoga smo Zajednicu srpskih opština videli kao pogled na mehanizam koji će, nekako koordinisati napore svih ovih činioca, da bi se platforma sprovela u realnost“, navodi Maksimović.

„Uz adekvatano angažovanje svih društveno političkih činioca, sve preporuke za rešavanje problema, u pet važnih oblasti, mogu biti rešive. One su realno ostvarive i ne predstavljaju spisak lepih želja“, ocenjuje Tanja Lazarević, menadžer projekta “Snaga zajedničkog glasa“.

„Sada imamo jasne ciljeve i ne želimo da stajemo sa time, ne želimo da imamo mrtvo slovo na papiru, ne želimo da se naš trud i rad od 18 meseci završi na tome“, rekla je Lazarevićeva.

I neće ostati na tome, poručuju iz tima koji je radio na oba dokumenta.

Već počtkom septembra grupa od 14 članova „Srpskog dijalog foruma“ planira studijsku posetu Briselu, gde će predstaviti i kako kažu, lobirati, za ova dva dokumenta.

Sequence 01.Still001

Za potpuno sprovođenje Platforme, identifikovanih problema i preporuka za njihovo rešavanje neophodna je angažovanost svih: politčkih predstavnika na centralnom i lokolanom nivou, civilnog sektora, građana ali i medija, poručeno je na finalnoj konferenciji „Srpskog dijalog foruma“ u severnoj Kosovskoj Mitrovici.

Srpski dijalog forum broji više od 50 članova, predstavnika Srba sa Kosova, formiran je posle konferencije „Snaga zajedničkog glasa“ koja je održana u aprilu  2015. godine u Gračanici u organizaciji „Centra za orjentaciju društva“, „Budućnosti bez straha“ i „Centra za mir i toleranciju“.

 

Ivan Miljković