fbpx

Ko su privilegovani Srbi?

Ministarstvo za povratak i zajednice Kosova neuredno izveštava Ministarstvo finansija o troškovima, odnosno o plaćenim i neplaćenim obavezama, piše danas prištinski portal na albanskom jeziku, “Indeksonline” u tekstu pod naslovom “Srbi privilegovani u budžetu Kosova”. Automobili za nevladine organizacije i medije, plaćanje struje, opremanje drvima za ogrev, pokrivanje zdravstvenih troškova, samo su neki od troškova koje je pokrilo Ministarstvo za zajednice i povratak za Srbe koji žive na Kosovu.

Jedan od primera netransparentnog i nezakonitog trošenja sredstava koji se nalazi u izveštaju Generalnog revizora za prethodnu 2015.godinu, jeste da je Ministarstvo za povratak i zajednice dalo nalog za dve uplate za utrošenu električnu energiju za građane, u iznosu od po 2000 evra.

“Realizacije ove isplate bila je iz ekonomske kategorije “komunalije”. Po zakonu i prilikom raspodele budžeta, ova kategorija se koristi samo za pokrivanje troškova institucija i u vrednosti od 595 evra za “nabavljanje drva za ogrev za povratnike”. To znači da je ovo izvršeno pogrešno, jer ova isplata, tj. ovaj trošak po prirodi isplate pripada kategoriji “subvencije i transferi””, navodi se u izveštaju Generalnog revizora.

Takođe, od 67 pregledanih predmeta, po nalazu Generalnog revizora, samo u deset slučajeva je Ministarstvo za povratak i zajednice izvršilo svoje obaveze plaćanja u zakonskom roku.

“Kašnjenja u nekim slučajevima su bila i u trajanju do šest meseci. Ta kašnjenja su bila zbog neažurnosti finansijskih službenika. Ministarstvo za povratak je realizovalo i dve isplate za svoje radnike, ali na te isplate nije uplaćen i porez na dohodak koji je predviđen u skladu sa zakonom br . 05/L-028, za uplatu poreza na dohodak. Jedna isplata je urađena po sudskom rešenju, a druga idsplata na osnovu uredbe stalnog sekretara. Obe isplate su urađene posle donošenja zakona koji je na snazi”, kaže se u izveštaju.

U izveštaju se dalje kaže da je 2015.godine potrošeno 268.877€ za subvrncije i transfere, tj. 100% predviđenog finalnog budžeta, ali imena dobitnika nisu javno objavljena, kao ni raznih građana, kojima su dodeljene subvencije.

“Do ovog zaključka smo došli tako što smo kontrolisali 8 predmeta u vrednosti od 30 130 evra. Takođe, Ministarstvo za zajednice i povratak je 20.05.2015. godine primilo zahtev od jednog građanina Mitrovice za pokrivanje zdravstvenih troškova. Zahtev je odobren od strane ministarstva i isplaćeno je 4000 evra, iz kategorije subvencija i transfera. Inače, po zakonu, ovakvu isplatu može uraditi samo Ministarstvo zdravlja ili opština dotičnog građanina, kaže se u izveštaju i nastavlja sa tumačenjem: “Po zakonu br 4, tačka 4.1 “Službeni automobili služe za izvršenje službenih zadataka i njegovi korisnici treba da ih koriste što ekonomičnije i efikasnije”, dok je naš revizor imao uvid u to da Ministarstvo za zajednice i povratak nije izvršilo svoje obaveze u nekoliko slučajeva, kada je u pitanju korišćenje službenih automobila.

Sedam automobila, rešenjem ministra dodeljena su drugim institucijama na raspolaganje, a dva su dodeljena na korišćenje institucijama koje nisu javne. Jedan je dat jednoj nevladinoj organizaciji, a drugi privatnoj televiziji. Vozilo 3Z-163-18, dodeljen je 05.08.2013.godine organizaciji “Multietnička NVO Agro Fokus” u opštini Istok, a drugo vozilo 3Z-158-18, dodeljeno je 26.08.2015. na korišćenje u trajanju od jedne godine, RTV KIM. Posle izvišteja Generalnog revizora, Ministarstvo za povratak i zajednice je preduzelo mere i odmah je raskinulo sporazum sa ove dve institucije”, kaže se dalje u izveštaju.

Revizija tvrdi da Ministarstvo za povratak i zajednice nije regularno izveštavalo Ministartsvo finansija za isplate koje su izvršavane u januaru, maju, julu i avgustu, a i za druge mesece taj izveštaj nije jasan u potpunosti.

“U junu, Ministartsvo za zajednice i povratak je primilo 14 faktura za kapitalne investicije u vrednosti od 831 968 evra. Fakture nisu iplsćene u roku od 30 dana i isti nisu prijavljeni u mesečnom izveštaju, a i druge obaveze koje nisu isplaćene nisu prijavljene u Ministarstvo finansija”, piše u izveštaju Generalnog revizora.

Izvor: Indeksonline

A.Ć.

%d bloggers like this: