„Prvi dan u školu da ti ne zakasnim“

Škola zove. Kraj letnjeg raspusta i početak nove školske godine.

STA43175

STA43177

STA43179