Jevtić i Bejani: U povratak raseljenih na Kosovo, moraju se uključiti sve institucije

Povratak na Kosovo nije na zadovoljavajućem nivou i zbog toga je potrebno da se u taj proces, kao i u proces obezbeđenja boljih uslova za opstanak manjinskih zajednica, uključe sve institucije, zaključeno je danas na sastanku ministra za povratak i zajednice u Vladi Kosova, Dalibora Jevtića i Specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija  za ljudska prava interno raseljenih lica, Čaloka Bejanija.

Ministar Jevtić je upoznao Bejanija sa svim problemima sa kojima se sreću povrtanici i oni koji žele da se vrate, ali i sa problemima sa kojima se ministarstvo, na čijem je čelu, susreće.

„ Najveći problem u procesu povratka jeste to što se određene mere,  odluke i dogovori ne sprovode u praksi. Doneli smo niz dobrih odluka, ali se one nažalost i danas nalaze  samo na papiru.  Kada je u pitanju poštovanje ljudskih prava, mogu slobodno da kažem da su ona na direktan način ugrožena. Jedan od primera je skorašnji incident, kada je grupa raseljenih lica  bila sprečena da obeleži svoj praznik u selu Mušutište, u opštini Suva Reka“, naglasio je Jevtić.

Čaloka Bejani se složio sa ministrom Jevtićem da je za uspešan povratak potrebno omogućiti i uspešan opstanak, a za to je potrebno angažovanje svih institucija.

„Ukoliko, na primer, Ministarstvo obrazovanja ne obezbedi deci mogućnost školovanja, onda se deca ne mogu vratiti, a samim tim i njihove porodice. Zdravstvena nega i zaposlenje su takođe neophodni da bi se ljudi vratili. Dakle, potrebno je obezbediti sve komponente za normalan život“, istakao je Bejani.

Ukoliko raseljeni ne mogu da se vrate u mesta u kojima su živeli pre progonstva, Ministartsvo za povratak i zajedniceje je svojom strategijom predvidelo povratak u mesta, u kojima je povratak održiv. Sastanku u Prištini, između ministra Jevtića i izvestioca Bejanija, prisustvovao je i šef UNHCR-a na Kosovu, Narasima Rao, saopšteno je iz Službe za informisanje Ministartsva za povratak i zajednice u Vladi Kosova.

Anđelka Ćup