Dan demokratije na Kosovu

Crkva Sv. Bogorodice Odigitrije
Mušutište, 21. vek

Danas je međunarodni Dan demokratije. Demokratija, oblik vladavine u kojoj odlučuje narod ili vladavina naroda. Jednaka prava za sve ljude, bilo koje vere, nacije i boje. To su definicije i tako piše na svim jezicima.

Kosovo, na Dan demokratije 2016.godine. Metohija, Dan demokratije 2016.godine.

U centru Prištine, baš na ovaj dan prekinuto je čišćenje hrama Hrista Spasa. Zamislite, čišćenje crkve, sopstvene crkve i sopstvenog dvorišta. Zabranjeno je da očistite svoju crkvu, koja je divljacima služila za iživljavanje. Ja smem da kažem da su to bili divljaci jer nisam u institucijama i niko me ne može smeniti. (Setite se mlađanog Jablanovića). Stvarno, a kako se zovu ljudi koji uriniraju po nečijoj svetinji, koji snimaju erotske spotove, tamo gde to niko civilizovan ne bi uradio? Kako se zovu ljudi koji pale gume unutar crkve? Ako postoji neki drugi naziv, prihvatiću ga.

Dan demokratije na KosovuPrintskrin: Spot Era Istrefi sa Jutjuba

Obeležava se Dan demokratije na Kosovu, samo nekoliko dana pošto je razbijena spomen ploča ubijenim žeteocima iz sela Staro Gracko. Ubijenim i izmaskriranim na svojim njivama, dok su skupljali letinu i čije ubice nikada nisu pronađene. Kako da nazovemo te ljude? Divljaci. Ako postoji neki drugi naziv, prihvatiću ga.

Dan demokratije samo malo više dana, od kako je grupa divljaka sprečila prognane iz sela Mušutište da preseku slavski kolač u porti svoje crkve, jer crkvu nemaju. Srušili su im je divljaci. A crkva je iz prve polovine 13. veka. I dok su je rušili, bili su tu neki iz civilizovane i demokratske Evrope. Bili su tu i nisu uspeli da spreče divljake. Ako postoji neki drugi naziv, prihvatiću ga.

Danas je Dan demokratije, a prošlo je samo nekoliko meseci od kako su prebijani starci na svojim vekovnim ognjištimau metohijskim naseljima, u Biči, u Žaču, u Klini. Došli divljaci i usred noći i tukli nemoćne. Ako postoji neki drugi naziv, prihvatiću ga.

Na ovaj Dan demokratije treba podsetiti sve, i većinsku zajednicu i međunarodnu zajednicu. Sramota je da na dan demokratije divljaci precrtavaju natpise na saobraćajnim znacima na srpskom jeziku, sramota je da divljaci tuku starca u Orahovcu… Mnogo toga je sramota, ljudska sramota.

Dan demokratije na KosovuSaobraćajni znak u Čaglavici

A divljake treba smestiti tamo gde im je i mesto.

Ako postoji neki drugi naziv, prihvatiću ga.

Anđelka Ćup