Kozarev u Varšavi: Ugrožena osnovna ljudska i građanska prava Srba na KiM

Zamenik direktora Kancelarije za KiM Dušan Kozarev informisao je danas učesnike OEBS-ovog samita „Ljudska dimenzija“ u Varšavi o problemima sa kojima se srpski narod suočava na Kosovu i Metohiji. Kozarev je izneo brojne primere ugrožavanja osnovnih ljudskih i građanskih prava i sloboda.

Govoreći na panelu „Osnovne slobode, uključujući slobodu kretanja“, Kozarev je istakao da situaciju na Kosovu i Metohiji i dalje karakteriše nedostatak fizičke i pravne sigurnosti za Srbe, posebno za interno raseljena lica koja su se vratila ili žele da se vrate u svoja predratna prebivališta.

Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju je upozorio na činjenicu da je Srbima i interno raseljenim licima onemogućeno da učestvuju u izradi Nacrta Zakona o kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine, zbog čega je taj tekst nedopustiv i zastrašujuć primer pokušaja legalizacije otimanja srpske imovine.

„Postoje hiljade slučajeva u kojima su se Albanci putem falsifikovane dokumentacije upisivali u katastar kao vlasnici poseda interno raseljenih lica. Uz sve navedeno, nisu predviđeni nikakvi posebni mehanizmi za obaveštavanje raseljenih lica o postupcima koji se vode povodom njihove imovine“, rekao je Kozarev.

Prema njegovim rečima, još jedan metod odvraćanja od povratka, posebno u regionu Peći, jeste plasiranje informacija u kosovskim medijima o podizanju optužnica za ratne zločine protiv većeg broja Srba, po pravilu interno raseljenih lica koja su se prijavila za povratak.

Povratnici su, kako je naglasio, konstantno izloženi napadima uz sve češću upotrebu vatrenog oružja i eksplozivnih naprava, beleže se i česti napadi na pravoslavna groblja i spomen-ploče otetim i ubijenim civilima, a i dalje su prisutni pokušaji sprečavanja interno raseljenih lica da obeležavaju verske praznike, kao što je bio slučaj u Đakovici i Mušutištu.

„Posebno upozoravamo na institucionalne pokušaje oduzimanja imovine Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Objekti Srpske pravoslavne crkve i dalje su izloženi ispisivanju grafita ISIS-a, pljačkama i oštećenjima. Srbija, između ostalog, iz tog razloga vodi kampanju za sprečavanje prijema samoproglašenog Kosova u Unesko“, rekao je Kozarev.