Završena druga OEBS-ova akademija dijaloga za mlade žene iz Prištine i Beograda

Druga OEBS-ova akademija dijaloga za mlade žene lidere iz Prištine i Beograda u sklopu inicijative ,,Sledite nas”  održana je od 30. septembra do  9. oktobra u Štat Šlajningu u Austriji i okupila je 23 mlade aktivistkinje iz građanskog društva i omladinskih organizacija, kao i studentkinje i profesionalce kako bi se razgovaralo o ulozi žene u politici i izgradile mreže za javno zagovaranje. Akademija je imala za cilj da podstakne ove mlade žene da zauzmu snažniju ulogu u promovisanju prava žena te daju svoj doprinos u pomirenju, saopštava Služba za informisanje OEBS-a na Kosovu.

Kroz kombinovana predavanja koje je održalo međunarodno akademsko osoblje, zatim aktivnosti izgradnje mira na otvorenom, polaznice akademije su sticale znanja o posredovanju, tehnikama analize i rešavanja konflikta i uključile su se u igranje uloga sa konkretnim primerima slučajeva iz EU i Zapadnog Balkana.

Zamenica šefa Misije OEBS-a na Kosovu, Paivi Nikander, podelila je sertifikate učesnicama i rekla da je ponosna što vidi grupu jakih, posvećenih mladih žena koje su odlučile da prevaziđu sve prepreke i rade zajedno.

,,One su buduća generacija lidera i biće u stanju da unesu potpuno novu perspektivu u rešavanju problema iz prošlosti i da se suoče sa izazovima iz sadašnjosti”, rekla je Nikander.

Ovu akademiju je organizovala Misija OEBS-a na Kosovu u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, u sklopu napora da se poveća učešće žena u dijalogu i rešavanju konflikata, kao i u procesima donošenja odluka. Ove dve misije su 2012. godine pokrenule inicijativu ,,Sledite nas’’, kao dijalog između istaknutih žena iz Prištine i Beograda, a inicijativa okuplja poslanice, pripadnice akademske zajednice, građanskog društva i sredstava javnog informisanja iz oba društva.

 

A.Ć.