Избори за Локалне савете у општини Грачаница

Општина Грачаница обавештава грађане да ће се крајем октобра и током новембра одржати избори за Локалне савете, на основу Уредбе о сарадњи општине са селима, насељима и градским четвртима, саопштено је из Службе за информисање општине Грачаница.

Уредба регулише формирање Локалних савета као представничког тела грађана насељеног места задуженог за сарадњу са Општином и њеним органима.

Општина Грачаница сразмерно броју насеља на њеној територији имаће након избора 20 Локалних савета. Локални савет насељеног места чиниће пет чланова које грађани бирају тајним гласањем на јавном скупу на период од три године.

Избор Локалних савета одржаваће се по следећем распореду:

 1. Лепина, Основна школа, 25.10.2016. год, у 17 часова,
 2. Радево, Основна школа, 28.10.2016. год, у 17 часова,
 3. Ново Насеље, Основна школа Суви До, 29.10.2016. год, у 17 часова,
 4. Суви До, Основна школа, 30.10.2016. год, у 17 часова,
 5. Скуланево, Основна школа, 01.11.2016. год, у 17 часова,
 6. Ашане, Основна школа, 02.11.2016. год, у 17 часова,
 7. Горња Гуштерица, Основна школа, 03.11.2016. год, у 17 часова,
 8. Доња Гуштерица, Дом културе, 04.11.2016. год, у 17 часова,
 9. Ливађе, Основна школа, 06.11.2016. год, у 17 часова,
 10. Добротин, Дом културе, 09.11.2016. год, у 17 часова,
 11. Кишница, Основна школа, 10.11.2016. год, у 17 часова,
 12. Сушица, Дом културе, 12.11.2016. год, у 17 часова,
 13. Лапље Село, Дом културе, 17.11.2016. год, у 17 часова,
 14. Преоце, Дом културе, 18.11.2016. год, у 17 часова,
 15. Чаглавица, Основна школа, 19.11.2016. год, у 17 часова,
 16. Нови Бадовац, Дом културе, 22.11.2016. год, у 17 часова,
 17. Угљаре, Основна школа, 23.11.2016. год, у 17 часова,
 18. Батусе, Дом културе, 27.11.2016. год, у 17 часова,
 19. Грачаница 1, Дом културе, 30.11.2016. год, у 17 часова,
 20. Грачаница 2, Дом културе, 30.11.2016. год, у 19 часова.

А.Ћ.