O dogovorima iz Brisela javnost nedovoljno informisana

Transparentnost postignutih rešenja u okviru Briselskog sporazuma, izbegavanje kontradiktornih izjava pregovarača i aktivan pristup Evropske unije u sprečavanju pogoršanja odnosa među zajednicama, neki su od predloga sa današnje konferencije u Severnoj Mitrovici, koju je organizovala NVO ‘’Aktiv’’.  Na konferenciji pod nazivom ‘’Poziv na transparentnu komunikaciju rešenja postignutih u okviru Briselskog sporazuma’’ održanoj u Centru građanske energije učestvovali su predstavnici organizacija civilnog društva iz Severne Mitrovice, koji su se saglasili da trasparentnost postignutih sporazuma između Beograda i Prištine u Briselu nije na zadovoljavajućem nivou.


SAOPŠTENJE

Organizacije civilnog društva (Humani Centar Mitrovica, OEK Sinergija Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), Radio Kontakt Plus i NVO AktiV) izdaju saopštenje povodom održane konferencije pod nazivom “Poziv na transparentnu komunikaciju rešenja postignutih u okviru Briselskog sporazuma” u Centru građanske energjie, 17.oktobra. 

Potpisivanje Briselskog sporazuma i uspostavljanje dijaloga između Beograda i Prištine je predstavljen kao diplomatski uspeh EU i delovalo je ohrabrujuće za konstruktivno rešavanje problema života građana na Kosovu. Međutim, dijalog se od samog početka odvija na netransparentan način zbog čega javnost nije upoznata sa detaljima sporazuma. Nepoznanice oko detalja postignutih dogovora, ili načina njihovog sprovođenja javljaju se kao posledica “konstruktivne dvosmislenosti” kako u samim sporazumima, tako i u komunikaciji Beograda i Prištine prema narodu Kosova, čiji život se dodatno otežava. Čini se da je namera pregovarača i facilitatora bila da se proces odvija bez „ometanja javnosti“, a da je rezultat velika pažnja medija bez konkretnih informacija. Pored toga, nesprovođenje bitnih sporazuma, poput formiranja Zajednica srpskih opština, proizvodi strah i otpor javnosti, a pre svih Srba na Kosovu, koji zbog osećaja da se nešto od njih krije, sumnjaju u povoljnost postignitih sporazuma. 

Kako se konkrenti sporazumi iz Brisela, u najvećoj meri neposredno tiču svakodnevnog života Srba sa Severa, organizacije okupljene oko ove inicijative pozivaju na bolje informisanje stanovništva u ovom delu Kosova, ali i šire. Pored transparentnosti već postignutih rešenja u okviru Briselskog sporazuma, ukazujemo i na nephodnost, da svi budući sporazumi budu razumljiviji, nedvosmisleni, da se anulira upotreba dnevno političkih kontradiktornih izjava i da se izbegnu bilo kakve, unilateralne odluke, posebno u vezi pitanja o kojima se nije pregovaralo. Jako je važno da civilno društvo, kao i politički predstavnici na lokalnom nivou koji su u kontaktu sa građanima, budu oni koje bi i obavestili ljude o detaljima vezanim za implementaciju dogovora. Uključivanje najrazličitijih aktera u procese, povećava dijalog u društvu, čime se stvara pozitivna atmosfera i doprinosi, ne samo primeni Briselskih sporazuma, već generalno boljim odnosima Srba i Albanaca. 
Radi ostvarivanja ovih zahteva, za početak, poslednji postignuti sporazum o slobodi kretanja, treba da bude propraćen informativnom kampanjom dveju strana, kao i EU. Tri strane su se na ovu kampanju već obavezale u sporazumu postignutom pre mesec dana, koje se još uvek ne nalazi u postupku sprovođenja. 
Saopštenje potpisuju:
Humani centar Mitrovica
OEK Sinergija
Radio Kontakt Plus
Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC)
NVO Aktiv