Diplomci iz manjinskih zajednica u centralnim i lokalnim kosovskim institucijama

Фото ГрачаницаОнлајн
Фото ГрачаницаОнлајн

Фото ГрачаницаОнлајн

“Unapređenje uključivanja diplomaca iz manjinskih zajednica u administraciju centralnog i lokalnog nivoa na Kosovu”, naziv je programa za čije sprovođenje su danas potpisali Memorandum o razumevanju, nevladina organizacija “Centar za mir i toleranciju” i opštine: Gračanica, Novo Brdo, Parteš, Ranilug i Klokot. Ceremoniji potpisivanja memoranduma, osim predstavnika opština i nosioca projekta, NVO CPT,  prisustvovala je predstavnica Ambasade Nemačke na Kosovu, najvećeg donatora u realizaciji ovog programa, Henrijeta Koter i jedan od partnera, direktor Kancelarije za zajednice u Vladi Kosova, Ivan Tomić.

Još pre pet godina, Centar za mir i toleranciju je skrenuo pažnju relevantnim institucijama na Kosovu da se Zakon o javnim službama, čiji član 11 predviđa da broj zaposlenih u kosovskim institucijama bude najmanje 10%, ne sprovodi na  terenu. U  institucijama na centralnom nivou, po najnovijim procenama, zaposleno je oko 6,5% pripadnika manjinskih zajednica, a u javnim preduzećima samo 2,2%, a oni koji rade, uglavnom su na nižim pozicijama, bez mogućnosti da odlučuju, kaže Nenad Maksimović, direktor NVO “Centar za mir i toleranciju”. Po Maksimovićevim rečima, uvek je za to bilo izgovora, ili pripadnici manjinskih zajednica nisu bili dovoljno zainteresovani, ili nisu imali adekvatno obrazovanje ili su problem bile nepriznate diplome izdate na Prištinskom univerzitetu sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

“Cilj ovog projekta je da doprinesemo, ne samo povećanju ekonomskih mogućnosti za manjinske zajednice na Kosovu, unapređenju vladavine prava i primeni Zakona o javnim službama, već i da konkretnim akcijama utičemo na suštinsku podršku funkcionalnom delovanju Srba i drugih manjinskih zajednica na Kosovu. Osnovna ideja našeg programa je, ne samo da pružimo mogućnost pripadnicima manjinskih zajednica da stažiraju u javnim institucijama na Kosovu, već i da pružimo sveobuhvatnu obuku polaznicima, kako bi zista bili konkurentni na tržištu rada”, istakao je Maksimović.

Foto GračanicaOnlajn: Nenad Maksimović, direktor NVO “Centar za mir i toleranciju”.
Foto GračanicaOnlajn: Nenad Maksimović, direktor NVO “Centar za mir i toleranciju”.

Opština Gračanica je, kako kaže njen gradonačelnik Vladeta Kostić, posle Ambasade Nemačke u Prištini, dala najviše novca za realizaciju programa unapređenja uključivanja diplomaca iz manjinskih zajednica u administraciju centralnog i lokalnog nivoa na Kosovu, kao i logističku podršku i pored budžeta koji je premali za broj stanovnika opštine.

“Ovaj projekat obuhvata pet opština južno od Ibra i cilj nam je da ti pripravnici, koji budu angažovani prema potrebama samih lokalnih samouprava, budu aktivno uključeni u administrativne i druge poslove koji su predviđeni Zakonom o lokalnoj samoupravi i potrebama same loklane samouprave. Takođe, ceo projekat se fokusira na mladim i školovanim ljudima, a nama je upravo cilj da zadržimo mlade i obrazovane ljude na ovim prostorima, kako bismo krenuli napred i kako bismo nakon događaja koji su zadesili Kosovo, počeli da stvaramo novu intelektualnu elitu”, naglasio je Kostić, istakavši da ga posebno raduje transparentnost samog procesa konkursa i odabira kandidata.

Foto GračanicaOnlajn: gradonačelnik opštine Gračanica, Vladeta Kostić
Foto GračanicaOnlajn: gradonačelnik opštine Gračanica, Vladeta Kostić

Poslednje istraživanje o zaposlenosti pripadnika manjinskih zajednica u institucijama i javnim preduzećima, uradila je Kancelarija za zajednice Vlade Kosova, još 2013. godine i rezultati su poražavajući. Zato i pored sopstvenog programa stažiranja, koji sprovodi već dve godine, Kancelarija za zajednice podržava  i ovaj projekat, u cilju što veće zaposlenosti mladih iz manjinskih zajednica, rekao je na potpisivanju memoranduma direktor Kancelarije za zajednice, Ivan Tomić.

“Trenutno stanje u društvu nije zadovoljavajuće i nadležna ministartsva pokazuju malo želje i volje da pronađu trajno i održivo rešenje za integraciju zajednica u sistem. Uzimajući u obzir da nam je društvo relativno mlado i da u njemu više od 50% stanovništva čini omladina, a stepen nezaposlenosti je alarmantan, sve više mladih se odlučuje da napusti Kosovo, da sreću potraži u zapadnim zemljama, a da naše društvo ostavi u neizvesnosti. Iako ovaj projekat ne podrazumeva stalno zaposlenje, on pomaže mladim ljudima da se upoznaju sa sistemom, da se dodatno edukuju, nauče još neki jezik i steknu neophodno iskustvo, kako bi konačno pronašli stalno radno mesto, koje sa sobom nosi dodatnu sigurnost”, rekao je Tomić, naglasivši da kancelarija na čijem je čelu i on lično podržavaju projekte koji animiraju omladinu i usmeravaju je ka pravim vrednostima.

Foto GračanicaOnlajn: direktor Kancelarije za zajednice u Vladi Kosova, Ivan Tomić
Foto GračanicaOnlajn: direktor Kancelarije za zajednice u Vladi Kosova, Ivan Tomić

Istakavši da nisu uvek dovoljna samo novčana sredstva, već je ponekad veoma važan i politički pritisak i politička volja, predstavnica Ambasade Nemačke, Henrijeta Koter, kao najvećeg donatora ovog projekta, rekla je da se nada da su ciljevi projekta dobro odabrani.

“Nadam se i verujem da je cilj ovog projekta da uposli omladinu i integriše manjinske zajednice u kosovske institucije i zato smo ga mi podržali. Kosovskim institucijama su potrebni mladi ljudi, koji će da rade dobro i transparentno i Kosovu je potrebna omladina, koja će raditi i na loklanom i centralnom nivou”, naglasila je Henrijeta Koter.

Foto GračanicaOnlajn: predstavnica Ambasade Nemačke na Kosovu, Henrijeta Koter
Foto GračanicaOnlajn: predstavnica Ambasade Nemačke na Kosovu, Henrijeta Koter

U prvoj fazi programa stažiranja fakultetski obrazovanih mladih pripadnika manjinskih zajednica biće odabrano od 37 do 50 diplomaca ili apsolvenata, koji će stažiranje obavljati 12 meseci u lokalnim samoupravama i ministarstvima. Za vreme stažiranja, polaznici će pohađati četvoromesečnu obuku, koja će osim rada na računarima, učenja zakona i administrativnih pocedura, obuhvatati poslovnu korespodenciju i komunikaciju sa klijntima, kao i časove albanskog i engleskog jezika. Nakon završene obuke, svi kandidati će polagati test, a svima koji su položili biće ponuđeno da nastave stručnu praksu u trajanju od osam meseci u nekoj od lokalnih samouprava ili u nekoj od institucija na centralnom nivou. Kandidati sa najboljim ocenama, dobiće priliku da nastave stažiranje u jednoj od ambasada ili u nekoj kancelariji za vezu u Prištini.

Foto GračanicaOnlajn
Foto GračanicaOnlajn

Menadžer projekta “Unapređenje uključivanja diplomaca iz manjinskih zajednica u administraciju centralnog i lokalnog nivoa na Kosovu” je Vladan Trifić, a od šest opština južno ode Ibra, većinski naseljenim Srbima, u programu ne učestvuje opština Štrpce.

Anđelka Ćup