Javna debata o “Strategiji lokalnog razvoja”

Odeljenje za ekonomski razvoj opštine Gračanica obaveštava građane da će organizovati javnu debatu o „Strategiji lokalnog socio-ekonomskog razvoja 2017 – 2021“.

Javna debata održaće se u utorak, 20.12.2016. godine sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Gračanica u zgradi opštine Gračanica.

Namera organizatora je da javnost upozna sa koracima koje treba preduzeti za razvoj opštine Gračanica.

Građani se pozivaju da prisustvuju debati na kojoj će imati priliku da pogledaju dokument i tom prilikom daju svoje primedbe.