MSP Kosova: Budžet nedovoljan za uspešne diplomatske aktivnostki

Budžet kosovskog Ministarstva spoljnih poslova (MSP) za 2017. godinu nedovoljan je za uspešne diplomatkse aktivnosti, ocenjeno je na sestanku Komisije za inostrane poslove Skupštine Kosova kojim je predsedavao Rečica Elmi.  MSP Kosova za narednu godinu potražuju 2 miliona evra više u svom budžetu.

Predstavnica MSP Kosova Vljora Gaši predstavila je plan budžeta tog ministarstva za narednu godinu, kao i troškove koji su prijavljeni. Gaši je ponudila objašnjenje na primedbe, na osnovu analize budžeta koje je sproveo Nacionalni demokrtaski institut (NDI).

Analiza budžeta za 2017. godinu koju je sproveo NDI pokazuje da su planirani rashodi Ministarstva spoljnih poslova sprovedeni u skladu sa zakonima koji su na snazi, istakla je Gaši. Ona je i napomenula da projektovani budžet nije dovoljan za uspešne diplomatske aktivnosti tog ministarstva. MSP Kososova je za 2017. godinu u projektovanom budžetu zatražilo 2 miliona evra više u odnosu na prethodnu godinu.

 

I.M.