Novi direktori u opštini Gračanica

Општина Грачаница

Општина Грачаница

Opštinska administracija Gračanice, dobila je u novoj godini tri nova direktora. Direktor novoformiranog Odeljenja za poljoprivredu i šumarstvo je Dragiša Stojanović, Odeljenja za omladinu i sport, Novak Živić, a Odeljenja za obrazovanje i kulturu, Brankica Nićić.

„U cilju bolje realizacije godišnjih planova i programa rada, kao i poboljšanja pružanja usluga građanima opštine Gračanica, a u skladu sa Statutom i Pravilnikom o opštinskoj organizaciji, Opština Gračanica je formirala dva nova opštinska odeljenja, i imenovala direktore“, kaže se u saopštenju opštinske informativne službe.

Iz dosadašnjeg Odeljenja za Javne službe, vanredne situacije, šumarstvo i poljoprivredu, formirano je novo Odeljenje za poljoprivredu i šumarstvo, a za direktora je imenovan poljoprivredni inženjer Dragiša Stojanović.

Iz Odeljenja za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, formirano je novo Odeljenje za omladinu i sport, a za direktora je imenovan Novak Živić. Za direktora Odeljenja za obrazovanje i kulturu, imenovana je Brankica Nićić, diplomirani ekonomista.

„Imenovanjem novih direktora dolazi do rasterećenja u obavljanju poslova pri odeljenjima čiji je delokrug rada obuhvatao veći broj značajnih oblasti, čime će se ostvariti efikasniji i transparentniji rad službi“, zaključuje se u saopštenju, uz obećanje da će „Opština Gračanica, kao i do sada, nastaviti da zajedno sa odbornicima, unapređuje rad svojih službi i raditi na poboljšanju pružanja usluga građanima u svim segmentima, jer je to jedini način za stvaranje boljeg ambijenta za život u opštini Gračanica“.

Anđelka Ćup