fbpx

GIOR sa partnerima u studijskoj poseti kosovskim institucijama

ГИОР: Газменд Салијевић

ГИОР

U organizaciji Gračaničke inicijative za održivi razvoj (GIOR), predstavnici 12 nevladinih organizacija, posetili su kosovske institucije koje se bave manjinskim pravima. U Konstitutivnom veću za zajednice, predstavnike srpskih, albanskih i romskih organizacija, primio je predsedavajući veća, Gazmend Salijević. Salijević je upoznao goste sa funkcionisanjem Savetodavnog veća za zajednice, sa njegovim ovlašćenjima i načinom izbora njegovih članova.

„U ovom Veću imamo predstavnike svih zajednica na Kosovu, imamo pet predstavnika srpske zajednice, po troje predstavnika iz bošnjačke i turske, po dvoje iz romske, aškalijske i egipćanske, takođe po dvoje iz goranske, crnogorske i hrvatske zajednice, kao i predstavnike ostalih institucija koje se bave pitanjima zajednica. Veće ima savetodavnu ulogu, ulogu da savetuje relevantne mehanizme na nivou Kosova i sastavljeno je od pet radnih grupa, koje se bave pitanjiam važnim za sve zajednice na Kosovu“, rekao je Salijević, istakavši da se svi zakoni, pre nego što odu u Skupštinu Kosova na razmatranje, prosleđuju  Svetodavnom veću, čiji članovi mogu da stave primedbe i preporuke na predloge zakona i zakonskih akata.

GIOR: Branimir Stojanović

Zamenik kosovskog premijera, Branimir Stojanović, takođe je bio domaćin predstavnicima civilnog sektora, upoznavši ih sa naporima članova njegovog kabineta da sve zajednice na Kosovu imaju jednaka prava. Stojanović je takođe rekao da je veoma važno umrežavanje pripadnika zajednica, a posebno Srba. Zamenik premijera Kosova je istakao i potrebu da se nevladine organizacije više bave socijalnim pitanjima, jer na Kosovu ima mnogo staračkiih domaćinstava, posebno pripadnika manjinskih zajednica, o kojima institucije ne vode dovoljno računa.

„Jedan od mehanizama kako da motivišemo mlade i kako da ih zadržimo ovde, jeste da ih uključimo da rade u tim socijalnim programima i da pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ali nama je problem što nemamo nevladine organizacije koje imaju licencu da to sprovedu, mislim na javne radove, za gerento domaćice i slično. Važno je da se što više organizacija licencira za te poslove, da se umreže i da zajednički nastupimo kako bismo pomogli našim ugroženim sugrađanima“, naglasio je Stojanović.

GIOR: Ivan Tomić i Slaviša Mladenović

Direktor Kancelarije za zajednice, Ivan Tomić i poverenik za jezike, Slaviša Mladenović, upoznali su goste sa radom Kancelarije za zajednice, odnosno Kancelarije poverenika za jezike. Tomić i Mladenović su istakli da se trude koliko je u njihovoj moći, da svi građani Kosova osete da su ravnopravni.

Članovi multietničke nevladine organizacije „Demokratija plus“ iz Prištine, takođe su ugostili svoje kolege iz različitih delova Kosova i upoznali ih sa svojim aktivnostima.

GIOR je ovu studijsku posetu organizovao u okviru projekta „Izgradja kapaciteta lokalnih nevladinih organizacija za očuvanje kulturnog nasleđa i poštovanje manjinskih prava“. Projekat je podržao program USAID-a „Unapredimo Kosovo zajedno“. Prethodno su predstavnici 12 nevladinih organizacija iz partnerskih opština: Peć, Klina, Vučitrn, Novo Brdo, Gračanica, Ranilug, Parteš, Klokot, Leposavić,  Severna  Mitrovica i Štrpce,  pohađali i uspešno završili četiri trodnevna seminara, na kojima su obučavani kako da povećaju kapacitete svojih organizacija za očuvanje kulturnog nasleđa i poštovanje manjinskih prava, sa posebnim akcentom na poštovanje Zakona o upotrebi jezika.

Anđelka Ćup

%d bloggers like this: