fbpx

UNDP, Javni puls: Najveći problemi na Kosovu: nezaposlenost, siromaštvo i korupcija

УНДП Јавни пулс

УНДП Јавни пулс

Agencija za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), predstavila je danas u Prištini istraživanje javnog mnjenja „Puls javnosti“. Najnovije ispitivanje javnog mnjenja na Kosovu pokazuje porast nezadovoljstva građana radom javnih institucija, a većina ispitanika smatra da su najveći problemi sa kojima se Kosovo danas suočava nezaposlenost, siromaštvo i korupcija.

Najnovije istraživanje javnog mnjenja na Kosovu, pod nazivom „Javni puls“, koje tradicionalno sprovodi Agencija za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), predstavio je danas u Prištini, menadžer projekta Ade Hatemi. Izveštaj obuhvata period od aprila do oktobra 2016. godine.

Ispitivanje pokazuje da više od tri četvrtine ispitanika (76 %), smatra da su najveći problemi sa kojima se Kosovo danas suočava, socijalno ekonomski: nezaposlenost (48 %), siromaštvo (21 %) i korupcija (7 %).

Percepcija građana Kosova da je velika korupcija u mnogim institucijama, povećana je u poslednjih šest meseci na 36,5 %, u poređenju sa 27,5 %, u aprilu 2016. Institucije koje su po mišljenju većine ispitanika označene kao najkorumpiranije su: zdravstveni radnici (50%), kosovski sudovi (49 % u poređenju sa 42 % u aprilu 2016.), centralne institucije (49 % u odnosu na 37 % u aprilu 2016.), Kosovska agencija za privatizaciju (46 %, u poređenju sa 39 % u aprilu 2016.) i carina (45 % u poređenju sa 32 % u aprilu 2016. godine). Iako su procenti takođe povećani i za Kosovsku policiju, međunarodne organizacije i banke, one i dalje ostaju kao najmanje korumpirane, kako kažu ispitanici.

Najnoviji rezultati ispitivanja „Pulsa javnosti“ pokazuju da je od aprila 2016. godine, došlo do opšteg smanjenja zadovoljstva stanovnika Kosova radom ključnih izvršnih, zakonodavnih i pravosudnih institucija Kosova, kao i predsednika. Konkretno, prosečan procenat stanovnika Kosova koji su zadovoljni ovim institucijama iznosi svega 21 %, pokazuje istraživanje. Zadovoljstvo građana radom sudova je povećano za 4 procenta, kaže većina ispitanika.

UNDP Javni puls

Kada je u pitanju ukidanje viza građanima za putovanje u zemlje Evropske unije, većina ispitanih građana (42 %), smatra da je to „zato što kosovske institucije ne ispunjavaju tražene kriterijume“, zatim sledi 23 % koji su izjavili da je to zbog „problema sa Srbijom“ i 21 % onih koji su izjavili da je to „zbog pet zemalja EU koje ne priznaju Kosovo“. Znatan broj ispitanika smatra da je Kosovo izostavljeno iz bezviznog režima „zbog ekonomske i političke situacije“ (17 %), kao i „zbog lošeg imidža koje Kosovo ima u Evropi“ (13 %).

Najnoviji rezultati istraživanja takođe pokazuju da su stanovnici Kosova veoma skeptični prema praksi glasanja na Kosovu. Značajan broj ispitanika (52 %, u poređenju sa 42 % u aprilu 2016.) smatra da njihov glas ne može da poboljša trenutnu političku situaciju na Kosovu, a još 15 % nisu sigurni u svoje sposobnosti da bilo šta promene procesom glasanja. 33 % potencijalnih glasača veruje da njihov glas može pomoći da se promeni situacija na Kosovu.

Iako je nezadovoljstvo građana u vezi sa političkim pravcem Kosova smanjeno, trenutni rezultati pokazuju da je procenat stanovnika Kosova koji su spremni da se pridruže javnim protestima zbog političkih razloga značajno povećan na 39 %, u poređenju sa 25,5 % u aprilu 2016. godine. U aprilu 2016. godine, 30 % ispitanika je verovalo da su izbori na Kosovu demokratski i u skladu sa međunarodnim standardima, a u oktobru 2016., istraživanje pokazuje da je to verovanje smanjeno na 28%.

Da su mediji na Kosovu slobodni i da imaju potpunu slobodu izražavanja, smatra 42% ispitanika, što je takođe manje za 5% u odnosu na april 2016. godine.

Najnoviji izveštaj „Javni puls“, nastao je anketiranjem 1 305 građana, starijih od 18 godina. Ispitivanjem su obuhvaćeni muškarci i žene iz svih opština i regiona, iz ruralnih i urbanih naselja. Uzorak je obuhvatio 895 Albanaca, 210 Srba i 200 pripadnika drugih manjinskih zajednica (Turci, Bošnjaci, Goranci, Romi, Aškalije i Egipćani). Istraživanje je uradila agencija Index-Kosova.

Anđelka Ćup

%d bloggers like this: