fbpx

Softveri za prevođenje u 12 kosovskih opština

Фото ГрачаницаОнлајн: Унапредимо Косово заједно

Фото ГрачаницаОнлајн: Унапредимо Косово заједно

Softveri za prevođenje, akcioni planovi za sprovođenje Zakona o upotrebi jezika, dvojezični natpisi u opštinama i moderan mehanizam za žalbe, rezultati su projekta „Podrška naporima Kancelarije poverenika za jezike zarad unapređenja sprovođenja Zakona o upotrebi jezika u partnerskim opštinama“, koji je sprovela Nevladina organizacija „Komunikacija za razvoj društva (CSD) uz podršku programa USAID-a „Unapredimo Kosovo zajedno“. O projektu su na završnoj konferenciji govorili: direktorka programa USAID-a „Unapredimo Kosovo zajedno“, Ejmi Denkenberger; poverenik za jezike, Slaviša Mladenović; zamenik gradonačelnika Gračanice, Sebastijan Šerifović i direktor CSD-a, Ivan Nikolić.

Zaključak završne konferencija u okviru projekta „Podrška naporima Kancelarije poverenika za jezike zarad unapređenja sprovođenja Zakona o upotrebi jezika u partnerskim opštinama programa USAIDa, Unapredimo Kosovo zajedno“, održane uz prisustvo tridesetak zaposlenih u lokalnim samoupravama, u kojima se projekat sprovodio, jeste da bi ovakve projekte trebalo nastaviti. Iako je projekat uspešno završen, potrebno ga je proširiti i na ostale kosovske opštine, kao i na centralne institucije, kako bi se Zakon o upotrebi jezika sprovodio na čitavoj teritoriji Kosova.

Foto GračanicaOnlajn: Ejmi Denkenberger

Direktorka programa USAIDa „Unapredimo Kosovo zajedno“, Ejmi Denkenberger, rekla je da je program na čijem je čelu, radio sa službenicima kosovskih opština, kako bi pružali usluge svim građanima, a ne samo većini, a da je projekat koji je sproveden sa Kancelarijom poverenika za jezike i CSD-om, izuzetno koristan za sve na Kosovu.

„Ja mislim da je posao koji smo obavili sa poverenikom za jezike i sa CSD-om, izuzetno važan, praktičan i konkretan i nadam se da je koristan za sve i da pruža usluge svima, odnosno da daje uputstva kako da se poštuje Zakon o upotrebi jezika na Kosovu. CSD je uradio ovaj posao na najbolji mogući način“, istakla je Ejmi Denkenberger.

Kancelarija poverenika za jezike, i pored malog budžeta i sa malo zaposlenih, ima iza sebe konkretne rezultate. Po rečima poverenika za jezike, Slaviše Mladenovića, svakodnevno se situacija sa sprovođenjem Zakona o upotrebi jezika polako poboljšava, mada je to daleko od zadovoljavajućeg, ali ovaj projekat je doprineo konkretnim rezultatima tom poboljšanju.

Foto GračanicaOnlajn: Slaviša Mladenović

„Najrealniju sliku o stanju jezičkih politika u opštinama, dobili smo na osnovu izveštaja CSD-a, koji su uradili na osnovu takozvanog „tajnog klijenta“, što je bila jedna od aktivnosti u okviru ovog zajedničkog projekta. Ta slika je bila daleko lošija od one koju smo imali, ali nam je pomogla da reagujemo na pravi način i na osnovu toga su izrađeni akcioni planovi za svaku opštinu“, rekao je Mladenović.

Opština Gračanica je jedina opština na Kosovu u kojoj je romski jezik, jezik u službenoj upotrebi. Zamenik gradonačelnika, Sebastijan Šerifović, misli da ukoliko se ne poštuje pravo na jezik, nema poštovanja ni ostalih ljudskih prava.

„Uvođenje romskog jezika u službenu upotrebu u Gračanici, nije samo priznavanje jezika kao forme, već je to i priznavanje svega kroz šta ti ljudi, koji njime govore, prolaze. To je priznavanje njihove istorije, priznavanje njihovih problema i diskriminacije koja se vrši nad tim narodom“, rekao je Šerifović, napomenuvši da su i za ovaj projekat, izuzetno zaslužni CSD i Kancelarija poverenika za jezike, naravno u saradnji sa rukovodstvom opštine Gračanica.

Foto GračanicaOnlajn: Sebastijan Šerifović

Table sa dvojezičnim, a negde i sa trojezičnim natpisima u partnerskim opštinama, akcioni planovi za sprovođenje Zakona o upotrebi jezika, softveri za prevođenje i moderan sistem za žalbe, odnosno izrada mobilne aplikacije za prijavljivanje uočenih nepravilnosti u primeni Zakona o upotrebi jezika, rezultati su sa kojima se tim CSD-a ponosi, rekao je direktor organizacije, Ivan Nikolić.

„Na lokalnom nivou postoji politička volja da se Zakon o upotrebi jezika sprovodi, ali osim dobre volje postoji puno prepreka. Nadamo se da smo ovim projektom pomogli da se barem deo tih prepreka ukloni“, kayao je direktor CSD-a, zahvalivši se svim učesnicima i partnerima, bez kojih je projekat bilo nemoguće sprovesti.

Foto GračanicaOnlajn: Ivan Nikolić

Projekat „Podrška naporima Kancelarije poverenika za jezike zarad unapređenja sprovođenja Zakona o upotrebi jezika u partnerskim opštinama programa USAID-a, Unapredimo Kosovo zajedno“, CSD sprovodi dve godine. U 2015. godini, održano je 12 debata, na kojima su targetirani problemi u sprovođenju Zakona o upotrebi jezika u lokalnim samoupravama, konkretno u 12 opština, koje su partnerske programa USAIDa „Unapredimo Kosovo zajedno, kao i predlozi za njihovo rešavanje od samih učesnika, odnosno od predstavnika opština. Takođe, urađen je jedinstveni priručnik „Vodič o pravilnoj primeni Zakona o upotrebi jezika u lokalnim samoupravama na Kosovu“, koji je distribuiran u opštinama. 2016. godine, projekat je proširen i na Sevrnu Mitrovicu, Leposavić i Zvečan.

Foto GračanicaOnlajn: Unapredimo Kosovo zajedno

Anđelka Ćup

%d bloggers like this: